Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

U kunt het contactformulier invullen of een verzoek tot terugbellen achterlaten.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

http://JBR%20adviseert%20klanten%20in%20verschillende%20sectoren.%20Onder%20andere%20in%20de%20Maritime%20&%20Offshore%20industrie

JBR dé juiste keuze

sector kennis

Track record

JBR heeft 40 jaar ervaring in de Maritime & Offshore sector. Opdrachtgevers zijn onder andere reders en operators van tankers en bulkcarriers, sleepbooteigenaren, offshore service operators, binnenvaartbedrijven, tank terminal operators, terminal operators, havenautoriteiten, scheepsbouwers, system integrators, ship managers, toeleveranciers voor de maritieme en offshore industrie, investeerders en bedrijven actief op het gebied van duurzaamheid.

Dedicated team

Het JBR Maritime & Offshore team heeft uitgebreide ervaring met vraagstukken binnen het maritieme en offshore domein op zowel strategisch als corporate finance en herstructureringgebied.

Het team werkt ook sectoroverstijgend, bijvoorbeeld op belangrijke thema’s als offshore wind en waterstof in combinatie met het Energy & Environment cluster waarvan verschillende leden van het Maritiem & Offshore team ook deel uitmaken.

Internationaal netwerk

JBR heeft naast een kantoor in Nederland ook een kantoor in Belgie, met een uitgebreid netwerk in de Antwerpse haven. JBR is tevens lid van REACH, het internationale M&A netwerk waarbij internationale vraagstukken gezamenlijk opgepakt worden.

Tevens geeft JBR in samenwerking met REACH de Maritime& Offshore Newsletter uit. Iedere newsletter heeft een specifiek actueel thema.

 

http://Onafhankelijk%20en%20transparant

Track record

http://Diepgaande%20sectorkennis

Dedicated team

http://Jarenlange%20ervaring

Internationaal netwerk

Bekijk deze film met onze visie op deze dilemma’s.

Een verouderende vloot en de noodzaak om uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vraagt om investeringen in nieuwe schepen. Onzekerheid bij reders over toekomstige technologische ontwikkelingen, de meest kostenefficiënte brandstoffen, de beschikbare infrastructuur, maar ook over veranderende regelgeving en koolstofprijzen, zorgt voor uitstel van deze investeringen.

In de nabije toekomst zullen voor verladers niet meer de vrachttarieven de doorslag geven voor de keuze van de schepen, maar zullen dat de milieu-maatstaven zijn. Dit maakt het voor reders nog urgenter om te investeren in schone schepen.

Nieuwe technologieën worden in de gehele maritieme sector toegepast en ook digitale systemen worden geïmplementeerd. Dit is noodzakelijk voor een efficiëntere maritieme sector. Door de vele toepassingen en onderlinge verbanden is er een grote blootstelling aan cyber crime risico’s en maakt het de sector kwetsbaar voor cyber criminelen. Het is van belang om te investeren in “smart digitization strategies”. De wat terughoudende insteek van de maritieme industrie heeft tot gevolg, dat hier over het algemeen nog geen hoge prioriteit aan gegeven is.

De laatste jaren is de maritieme industrie extra geconfronteerd met logistieke uitdagingen, waardoor de stijging van de vraag naar tonnage veel groter was dan het aanbod, met stijgende tarieven en dalende operationele betrouwbaarheid als gevolg. Om ontregelingen zoals deze het hoofd te kunnen bieden is er een grote mate van flexibiliteit in de supply chain noodzakelijk. Dit vraagt, in deze polariserende wereld, om sterkere samenwerking tussen de industrie, havens, overheden en andere stakeholders om zo kritische infrastructuur open te houden en vrij verkeer van goederen, kapitaal en arbeid te bewerkstelligen.

Er is een toenemend tekort aan personeel en bemanning. De impact van de bemanningscrisis veroorzaakt door COVID-19, de afname van bemanning uit Rusland en de Oekraïne versterken dit tekort. Tegelijkertijd is er een daling van de bereidheid. Waarom nog kiezen voor een baan op zee, met de bijbehorende voor- en nadelen en onzekerheden, als er op land voldoende uitdagend werk is. Voor maritieme werkgevers is het zaak om een veilige en prettige werkomgeving te creëren, waarbij diversiteit, gelijkheid en inclusie een belangrijk aspect is om jong talent binnen te halen en om zeevarenden te behouden.

De offshore sector ontwikkelt zich steeds meer voor dienstverlening voor de duurzame energieopwekking. De energiecrisis heeft gezorgd voor bewustzijn over energiezekerheid. Hoe gaat de volgende stap eruit zien om tot een betaalbare en duurzame energievoorziening te komen en welke rol speelt de offshore sector hierin?

Al de bovenstaande ontwikkelingen vragen om investeringen. Toegang tot kapitaal wordt in toenemende mate gedicteerd door de “groenheid” en het duurzame karakter van de investeringen.

Maak een afspraak met onze sectorspecialisten

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande graag een keer willen sparren met één van onze adviseurs, dan staan wij hier geheel voor open.

Sterker nog, wij kijken ernaar uit!

 

http://Rick%20ter%20Maat

Rick ter Maat
Partner

http://Kees%20van%20Biert

Kees van Biert
Founding en Associate Partner

http://Alexander%20Beyleveldt

Alexander Beyleveldt
Senior Consultant Corporate Finance

http://Margo%20Blikman

Margo Blikman
Senior Consultant Research

http://Charlotte%20Zoller

Charlotte Zoller
Consultant Corporate Finance

http://Melvin%20Zandstra

Melvin Zandstra
Consultant Corporate Finance

http://Niklas%20Kaiser

Niklas Kaiser
Consultant Corporate Finance

http://Boudewijn%20van%20der%20Hart

Boudewijn van der Hart
Business Analyst

Onze actuele referenties van de Maritime & Offshore sector

 

Onze actuele artikelen van de Maritime & Offshore sector