Optimale resultaten

Onze werkwijze

Wij maken een schets van de uitgangssituatie van een bedrijf en doorgronden ontwikkelingen in verschillende sectoren om de achterliggende drijvers en hefbomen te begrijpen. Zo blijven wij op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed zijn op uw omgeving en nemen wij de tijd om u en uw onderneming goed te leren kennis.

Alles doen wij met het doel om u te kunnen helpen de juiste keuzes te maken en aannames te challengen. Dit doen wij in korte sprints of uitgebreide trajecten, (informele) workshops en doorgrondende analyses. Altijd in co-creatie met de klant.

Wij hechten veel waarde aan de duurzaamheid van ons advies en een persoonlijke relatie met onze klanten en ons netwerk. Graag nemen wij de rol in van gesprekspartner die met de klant in de gewenste samenwerkingswijze vormgeeft aan een strategisch vraagstuk.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

U kunt het contactformulier invullen of een verzoek tot terugbellen achterlaten.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ons onderscheidend vermogen

Wij werken vanuit sectoren waarin we gespecialiseerd zijn. In deze sectoren analyseren wij proactief economische, technologische en politieke ontwikkelingen om met onze klanten te kunnen delen en optimaal te kunnen helpen met het oplossen van problematieken in hun sectoren. Door het uitvoeren van verschillende projecten in de sectoren hebben wij naast kennis ook een sterk trackrecord en breed netwerk opgebouwd, die wij graag gebruiken om samenwerkingen te faciliteren.

Met onze diepgaande sectorkennis spelen wij vaak een belangrijke rol bij het identificeren van geschikte kopers of targets voor een transactie. Wij zijn altijd geïnteresseerd in vrijblijvende en informele sparringsessies met ondernemers binnen en buiten ons netwerk om inzichten te delen en elkaars kennis te verrijken.

In samenwerking met onze corporate finance discipline werken wij vaak op het snijvlak van Strategie en Corporate Finance. Zo beschikken wij over ervaring in M&A- en waarderingstrajecten en begrijpen wij welke wisselwerking er bestaat tussen strategische keuzes en M&A of de waardering van een bedrijf. Verder weten wij hoe M&A kan bijdragen aan het realiseren van de strategie en doelstellingen van het bedrijf.

Dezelfde combinatie maakt ons een geschikte sparringpartner wanneer u met uw onderneming op een kruispunt staat; is nu het juiste moment om te verkopen of resulteert een zelfstandige groeistrategie in meer waarde-creatie?

Als een (gedeeltelijke) verkoop de beste optie is ondersteunen wij vaak in het vormgeven van een optimale exit-strategie.

In samenwerking met onze discipline herstructurering helpen wij bedrijven onder druk goede keuzes te maken. In essentie gaat het over het in kaart brengen van welke elementen van het bedrijfsmodel toekomstbestendig zijn en welke niet en waar dus beter afscheid van genomen kan worden om als onderneming levensvatbaar te zijn.

Diepgaande sectorkennis en een effectieve methodologie om strategische keuzes te onderbouwen zijn essentieel om snel de juiste keuzes te kunnen maken. Uit een diverse pool van adviseurs stellen wij voor elke situatie een team met de juiste expertises samen die met alle flexibiliteit uw probleem oplossen.

Wij hechten veel waarde aan de duurzaamheid van ons advies en een persoonlijke relatie met onze klanten en ons netwerk. Graag nemen wij de rol in van gesprekspartner die met de klant in de gewenste samenwerkingswijze vormgeeft aan een strategisch vraagstuk.

Zo werken wij voor een aantal van onze klanten voor een langere periode als toegewijde vaste adviseur. Voor andere klanten voeren wij wanneer het even nodig is een snelle business case review uit of houden wij workshops om samen vorm te geven aan een visie of inzichten van een relevant onderwerp toegankelijk te delen.

Op welke klanten richten wij ons?

Ons karakter resoneert vaak goed met de situatie en waardes van ondernemers, Mid-Market bedrijven en familiebedrijven; Persoonlijk, informeel en kleinschalig.

Door onze kennis op Corporate Finance vlak weten wij welke vraagstukken belangrijk zijn bij het werven van groeifinanciering, als het bedrijf een opvolgingsvraagstuk heeft, het businessmodel niet meer toekomstbestendig blijkt, of een business-case een iets scherpere onderbouwing nodig heeft. Betrokken maar neutraal zijn wij bereid om uw aannames te challengen.

Door onze diepgaande sectorkennis zijn wij uitermate geschikte adviseurs voor leaders en nichespecialisten in onze focussectoren. Wij zijn altijd op de hoogte van de vraagstukken die deze partijen bezighouden en kunnen direct op de problematiek ingaan omdat wij al bekend zijn met de context.

Wij organiseren informele kennissessie met experts uit ons netwerk rond een recent onderwerp of komen gewoon even bij u langs om over nieuwe ontwikkelingen en trends te sparren.

Wij hebben goede ervaringen met het organiseren van kennissessies in de vorm van ronde tafels.

Rond het opbouwen of ontwikkelen van een investeringsportfolio is het van belang om te starten met een helder kader en duidelijke keuzes. Door onze ervaring op zowel strategie als Corporate Finance vlak weten wij hoe M&A trajecten verlopen en welke factoren bij het ontwikkelen van een investeringsstrategie relevant zijn.

Onze sectorkennis stelt ons in staat de juiste partners voor het toevoegen of afstoten van portfolio partijen te vinden of u in een informele workshop bij te praten over een bepaalde niche of trend.

Met een persoonlijke en kleinschalige benadering zijn we een geschikte sparringpartner voor Raad van Commissarissen. Zo kunnen wij hen informeren en op de hoogte houden van trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor hun bedrijven, zoals digitalisering. In hun opdracht kunnen we als neutrale partij de onderneming en het management bevragen

Wij nemen hen mee in marktontwikkelingen en toekomstscenario’s, zodat zij kunnen beoordelen wat de bijbehorende risico’s, kansen en de nodige investeringen zijn.

Zowel de commerciële belangen van private partijen als de maatschappelijke belangen van publieke partijen weten wij te vertalen en mee te nemen in een strategisch advies. Niet alleen wanneer ze los van elkaar staan maar vooral ook waar publieke en commerciële belangen met elkaar botsen zijn wij in ons element en weten wij alle belanghebbenden bij elkaar te brengen.

http://JBR%20adviseert%20klanten%20bij%20hun%20strategievraagstukken

JBR dé juiste keuze

Strategisch advies

Onafhankelijk en transparant

We werken altijd vanuit een onafhankelijke adviesrol. Een open manier van zakendoen, die inmiddels heel wat opdrachtgevers aan ons heeft gebonden en menig ambassadeur oplevert.

Diepgaande sectorkennis

JBR adviseert en begeleidt bedrijven in diverse sectoren, waarbij de focus ligt op de sectoren Maritime & Offshore, Food & Agri, Healthcare, Energy & Materials Transition, Industrial Markets en Digital & Technology.

Dedicated teams

We werken nauw met u samen in dedicated projectteams bestaande uit strategie consultants, research consultants en veelal ook corporate finance consultants.

http://Onafhankelijk%20en%20transparant

Onafhankelijk strategisch advies

http://Diepgaande%20sectorkennis

Diepgaande sectorkennis

http://Jarenlange%20ervaring

Dedicated teams

Neem persoonlijk contact op met het team

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande graag een keer willen sparren met één van onze adviseurs, dan staan wij hier geheel voor open.

Sterker nog, wij kijken ernaar uit!

 

http://Kees%20van%20Biert

Kees van Biert
Founding en Associate Partner

http://Ronald%20van%20Rijn

Ronald van Rijn
Managing Partner JBR

Gijs Hulscher
Associate

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate