icon

Bezoek ons op de ITF World 2024 op 21 en 22 mei in Antwerpen.

|Meer informatie
X

Case

Groeistrategie voor operator van chemical tankers

JBR heeft een groeistrategie uitgevoerd, waarin de realisatie van groei is onderzocht en geanalyseerd. Deze marktstudie werd onderbouwd door interviews met stakeholders.

Auteur: Merijn Veltkamp
Een foto vanuit de lucht genomen van een "chemical tanker".

Opdracht

JBR is benaderd door een operator van chemical tankers met de vraag om te ondersteunen bij het definiëren van een groeistrategie.

Achtergrond

De opdrachtgever transporteert met name verschillende chemicaliën en plantaardige oliën in Europe, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. De vloot is echter verouderd en de onderneming is voornemens om sterk te gaan groeien in de komende jaren (organisch en acquisitief).

Internationaal transport met tankers kent echter een aantal belangrijke kansen en uitdagingen. De energietransitie en daarbij horende regelgeving drijft de vraag naar nieuwe ladingen en duurzame aandrijving van schepen. Zo zal in 2023 de ETS (Emission Trade System, het handelssysteem in Europa voor de CO2-uitstoot van de industrie) van toepassing zijn op het transport met tankers binnen Europa en voor een belangrijk deel ook voor de Europa inkomende transportstromen.

Daarnaast vindt er een verschuiving plaats in de vraag naar chemicaliën, met name richting Azië. De huidige geopolitieke omstandigheden in combinatie met de wens om logistieke ketens minder kwetsbaar te maken en initiatieven van wereldmachten om minder afhankelijk te worden van intercontinentale stromen (bijv. ‘Made in China 2025’ en ‘Strategic Autonomy Europe’) zorgen voor een toename van kortere transport routes.

Kortom, de chemical tanker industrie is sterk in ontwikkeling en vraagt om duidelijke strategische keuzes om toekomstbestendig te zijn en langdurig waarde te kunnen creëren.

Probleemstelling

De aandeelhouder heeft het managementteam van de onderneming verzocht om een traject te starten om gezamenlijk een toekomstbestendige groeistrategie vorm te geven. De wens hierbij is om actief betrokken te worden in het proces en een onderdeel te zijn van de strategische keuzes.

Onze bijdrage

Op basis van interne en externe analyses zijn verschillende groeihypotheses in kaart gebracht en gedefinieerd als mogelijke groeistrategieën. Tijdens een eerste werksessie zijn de alternatieven geprioriteerd op basis van een afgestemd afwegingskader.

Voor de geprioriteerde groeistrategieën zijn de belangrijkste strategische vragen en mogelijke barrières voor succes in kaart gebracht en middels marktonderzoek en interviews geanalyseerd.

Tijdens een tweede werksessie zijn de verschillende groeistrategieën in detail besproken en is er op basis van het afwegingskader een groeipad gedefinieerd en zijn de belangrijkste vervolgstappen in kaart gebracht.

Het resultaat

Het strategische plan is gepresenteerd aan de aandeelhouder en het managementteam van de onderneming en goedgekeurd en zal in de komende periode ten uitvoer worden gebracht.

 

 

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate

http://Margo%20Blikman

Margo Blikman
Senior Consultant Research

http://Charlotte%20Zoller

Charlotte Zoller
Consultant Corporate Finance