Algemene voorwaarden

 

  • Alle JBR vennootschappen handelen uitsluitend op basis van hun toepasselijke (algemene) voorwaarden, waarin ook een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.
  • JBR Corporate Finance BV handelt op basis van haar algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30170246.
  • JBR Organisatie-adviseurs BV en JBR Management Consultants BV handelen op basis van de ROA voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nr. 40531334. Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen zullen altijd bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.

De betreffende toepasselijke voorwaarden van JBR Corporate Finance BV kunnen hieronder worden gedownload of worden op verzoek kosteloos toegestuurd.