Case

Onderzoek alternatieve brandstof in havens

JBR is gevraagd een beoordeling te geven over de wereldwijde beschikbaarheid van deze alternatieve brandstoffen en de beschikbaarheid van de bijbehorende haveninfrastructuur vanaf 2025.

Auteur: Merijn Veltkamp

Opdracht

JBR is in 2021 benaderd door een organisatie, tevens reder, voor het uitvoeren van een assessment met betrekking tot de wereldwijde beschikbaarheid en bijbehorende haveninfrastructuur voor groene waterstof, groene methanol en duurzame walstroom vanaf 2025, in elf geselecteerde havens.

 

Achtergrond

De opdrachtgever is een organisatie die haar activiteiten richt op het behoud van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. De organisatie opereert een vloot van schepen en één van de schepen is aan vervanging toe. Vanzelfsprekend wil de opdrachtgever dat het nieuwe schip op een duurzame wijze wordt aangedreven. Hiervoor heeft de opdrachtgever drie opties voor alternatieve brandstoffen vastgesteld: groene waterstof, groene methanol en duurzame walstroom. Om tot een gefundeerde beslissing te komen voor de keuze van energiebron bij het ontwerp van het nieuwe schip, is aan JBR gevraagd een beoordeling te geven over de wereldwijde beschikbaarheid van deze alternatieve brandstoffen en de beschikbaarheid van de bijbehorende haveninfrastructuur vanaf 2025.

 

Probleemstelling

De vraag van de client richt zich met name op drie onderwerpen:

  1. De ontwikkeling van beschikbaarheid van de drie alternatieve brandstoffen in de elf geselecteerde havens
  2. De ontwikkeling van een wereldwijde, bunkerklare toeleveringsketen van de drie alternatieve brandstoffen
  3. Een voorspelling over de commerciële volumes van de alternatieve brandstoffen vanaf 2025.

Onze bijdrage

JBR heeft documenten met betrekking tot de strategieën voor de implementatie van hernieuwbare energie van havenautoriteiten en overheden bestudeerd en daarnaast rapporten van organisaties voor hernieuwbare energie, energieproducenten en dergelijke geanalyseerd over de genoemde thema’s. Op basis van dit onderzoek zijn havenautoriteiten geïnterviewd ter onderbouwing van conclusies uit de deskresearch. Om tot meer specifieke informatie over diverse aspecten van het onderzoek te komen, zijn scheepseigenaren, bunkerbedrijven en energiebedrijven geïnterviewd.

Het resultaat

De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een rapport en besproken met de opdrachtgever.

Neem persoonlijk contact op

http://Margo%20Blikman

Margo Blikman
Senior Consultant Research