Nieuws

Op de kennissector Scheepvaart heeft JBR de rating: Diamond

JBR heeft op maar liefst drie expertisegebieden een Platinum rating gekregen: Corporate Finance, Fusies & Overnames en Restructuring. Op de sector Scheepvaart heeft JBR zelfs de rating Diamond gekregen.

De adviesbureaus die in deze lijst zijn opgenomen zijn ‘hebben een reputatie weten op te bouwen als de meest vertrouwde, deskundige en invloedrijke partijen binnen hun expertisegebied’.

 

 

Auteur: Ronald van Rijn
Op de kennissector Scheepvaart heeft JBR de rating: Diamond

Ieder jaar brengt Consultancy.nl de ranking voor ‘Beste adviesbureaus van Nederland 2023’ uit. Zij analyseren ruim 1.200 adviesbureaus in Nederland en baseren op scores van onder andere opdrachtgevers, consultants en analisten en de online voetafdruk en kennisleiderschap wat de beste adviesbureaus van het land zijn.

De adviesbureaus die in deze lijst zijn opgenomen zijn ‘hebben een reputatie weten op te bouwen als de meest vertrouwde, deskundige en invloedrijke partijen binnen hun expertisegebied’.

JBR heeft op maar liefst drie expertisegebieden een Platinum rating gekregen: Corporate Finance, Fusies & Overnames en Restructuring. Op de sector Scheepvaart heeft JBR zelfs de rating Diamond gekregen.

 

JBR is trots op deze rating en ziet dit als een mooi compliment voor het hele team.

Ronald van Rijn: ‘Deze rating is heel belangrijk en iets om trots op te zijn. Zulke goede beoordelingen krijgen kost tijd en toewijding. Samen met ons sterke team van specialisten hebben we dit weten te realiseren’.

 

Toelichting op onze werkwijzen:

Corporate finance

We ondersteunen uw bedrijf bij corporate finance vraagstukken door het bieden van ondersteuning bij het aantrekken van risicodragend en vreemd vermogen, het waarderen van ondernemingen en het begeleiden van de aan- en verkoop van bedrijven. Altijd vanuit een onafhankelijke adviesrol; wij zijn niet verbonden aan een investeringsmaatschappij of kredietverstrekker. Dit waarborgt de onafhankelijkheid van onze adviseurs.

 

Restructuring

We helpen u met vragen over bedrijfsfinanciering en het continuïteitsperspectief dat met herstructurering samenhangt. Complexe vraagstukken die een brede expertise en snelheid vergen. Bij het oplossen werken dan ook verschillende vakspecialisten intensief samen zoals adviseurs die naar het marktperspectief van de onderneming kijken en adviseurs die de financiële structuur kunnen optimaliseren.

 

Maritime & Offshore

JBR heeft 40 jaar jaar ervaring in de Maritime & Offshore sector. Opdrachtgevers zijn onder andere reders en operators van tankers en bulkcarriers, sleepbooteigenaren, offshore service operators, terminal operators, system integrators, toeleveranciers voor de maritieme en offshore-industrie, investeerders en bedrijven actief op het gebied van duurzaamheid.

Het JBR Maritime & Offshore team heeft uitgebreide ervaring met vraagstukken binnen het maritieme en offshore domein op zowel strategisch als corporate finance en herstructurering gebied. Het team werkt ook sector overstijgend, bijvoorbeeld op belangrijke thema’s als offshore wind en waterstof in combinatie met het Energy & Environment cluster waarvan verschillende leden van het Maritiem & Offshore team ook deel uitmaken.

Neem persoonlijk contact op met het team

We kijken er naar uit om u persoonlijk te ontmoeten.

http://Ronald%20van%20Rijn

Ronald van Rijn
Managing Partner JBR

http://Rick%20ter%20Maat

Rick ter Maat
Partner

http://Caspar%20van%20der%20Geest

Caspar van der Geest
Partner