Begrippenlijst.

Soms is zelf opzoeken sneller. Advies vragen aan één van de consultants is leerzamer. Neem contact op met een ervaren consultant met kennis van zaken .

 

 

Het is lastig om afstand te doen van een bedrijf dat u zelf opgebouwd hebt, en vaak spelen zowel financiële en fiscale aspecten als psychologische en sociale aspecten een rol in het proces van bedrijfsoverdracht. JBR is de ervaren en onafhankelijke partner als het gaat om uw vragen op het gebied van bedrijfsoverdracht.

Strategische bedrijfsoverdracht

Vaak wordt de kwestie van opvolging of verkoop van de eigen onderneming, opgebouwd door hard werken en veel opoffering, vooruitgeschoven en worden belangrijke beslissingen hierover uitgesteld. Daarbij komt dat in de praktijk psychologische en sociale aspecten ook een grote rol spelen bij een bedrijfsovername. Emoties en subjectiviteit kunnen een succesvolle opvolging behoorlijk in de weg staan.

Advies op maat

JBR ondersteunt u met advies betreffende bedrijfsoverdracht. Samen met u maken wij in een overnameadvies een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren, adviseren en het gehele overnameproces kunnen begeleiden. Met u stellen wij alles in het werk om te komen tot een succesvol overnameproces.

Belangrijke punten bij een bedrijfsoverdracht

 • Bedrijfsoverdracht om strategische redenen.
 • Maatadvies met praktische oplossingen.
 • Ondersteuning van A tot Z.

De keuze voor een bedrijfsovername kan ingewikkeld zijn. Er spelen zowel strategische, financiële en fiscale aspecten als psychologische en sociale aspecten een rol in het proces van bedrijfsovername. JBR is de ervaren en onafhankelijke partner als het gaat om uw vragen op het gebied van fusies en overnames. Wij bieden deskundig en op maat gesneden bedrijfsovername advies.

Redenen bedrijfsovername

Een strategische bedrijfsovername gebeurt veelal om de eigen marktpositie vanuit een vastgesteld strategische doelstelling te verbeteren. Het overgenomen bedrijf kan een directe concurrent zijn, zodat het eigen bedrijf na de bedrijfsovername kan groeien door de overgenomen producten/diensten, klanten en marktaandeel. Ook een bedrijf buiten de eigen core business kan opgekocht worden, bijvoorbeeld vanwege nieuwe technologieën die mogelijkheden bieden.

Bedrijfsovername adviseur

Omdat bedrijfsovername een serieuze zaak is, willen wij u graag advies op maat bieden. Dit kan door middel van onze bedrijfsovername adviseur. Samen met u maakt onze bedrijfsovername adviseur een overnameadvies en zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren, adviseren en het gehele overnameproces kunnen begeleiden. JBR en onze bedrijfsovername adviseur ondersteunen u met overnameadvies. Met u stellen wij alles in het werk om te komen tot een succesvol overnameproces.

Waarom een bedrijfsovername adviseur van JBR?

 • Objectief en onafhankelijk.
 • Maatadvies met een persoonlijke benadering.
 • Nauwe samenwerking en effectieve oplossingen.

Lees meer over bedrijfsovername

Bij herstructurering van een onderneming gaat het om het zeker stellen van het continuïteitsperspectief van ondernemingen door het verbeteren van de financiële structuur van bedrijven. JBR biedt hulp bij het optimaliseren van de financiële structuur van uw onderneming.

Continuïteitsperspectief

De laagconjunctuur in de afgelopen jaren heeft bepaalde sectoren extra hard getroffen. Ook de verscherpte eisen van banken leiden tot tal van vragen rond business restructuring en bedrijfsfinanciering. Zowel op voorspraak van banken als individueel adviseert JBR ondernemingen met een onzeker continuïteitsperspectief op het gebied optimalisering van de financiële structuur van de onderneming en herstel van winstgevendheid.

De ondersteuning van JBR

JBR speelt al sinds begin jaren 90 een belangrijke rol in de business restructuring van bedrijven die financieel in zwaar weer zijn gekomen. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt om een intensieve samenwerking tussen meerdere disciplines. Bij JBR werken adviseurs die naar het marktperspectief van de onderneming kijken. Maar ook adviseurs die de financiële structuur kunnen optimaliseren. Onze opdrachtgevers zijn zeer te spreken over onze brede inzetbaarheid en verspreiden het goede woord.

Belangrijke punten samengevat:

 • Meer dan 20 jaar ervaring in business restructuring.
 • Adviezen richten zich op continuïteit.
 • Optimalisatie van de financiële structuur van uw bedrijf.

Bedrijfswaardering ofwel business valuation heeft alles te maken met vraagstukken rond de waarde van ondernemingen of activiteiten. Business valuation speelt een belangrijke rol bij transacties. JBR zorgt voor een objectieve waardering van bedrijven.

Bedrijfswaardering basis voor onderhandelingsproces

Bedrijfswaarderingen vormen vaak de basis in een onderhandelingsproces bij bijvoorbeeld een koop, verkoop of het samengaan van bedrijven. Het is van essentieel belang dat de business valuation goed onderbouwd is. Wilt u met een goed gevoel de onderhandelingen ingaan, zorg dan voor een gedegen bedrijfswaardering van uw onderneming.

Geregistreerde Business Valuators

Het waarderen van ondernemingen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een aparte professie. Ook JBR beschouwt bedrijfswaarderingen als een vak apart. Wij hebben dan ook 3 Registered Business Valuators (RV’s) in onze gelederen. Hiermee bent u bij ons verzekerd van een gedegen en professionele aanpak van uw waarderingsvraagstuk.

Belangrijke punten samengevat:

 • De objectieve waardering van uw onderneming.
 • Basis tijdens onderhandelingen.
 • JBR Registered Business Valuators (RV’) voor professionele aanpak business valuation.

Lees meer over bedrijfswaarderingen

Wanneer een onderdeel van uw bedrijf voor verkoop in aanmerking komt, loopt u vaak tegen heel specifieke problemen aan. De meeste daarvan zijn financieel van aard. JBR is een ervaren partner als het gaat om carve-out en andere corporate finance gerelateerde vraagstukken.

Veelvoorkomende vraagstukken bij carve-outs

U wilt uw dochtermaatschappij verkopen, maar hoe vindt u een geschikte koper? Welk personeel houdt u vast bij een carve-out? En wie gaat mee met het te koop aangeboden bedrijfsonderdeel in de nieuwe situatie? Het antwoord op die vragen is niet eenvoudig. U moet een goed onderbouwd continuïteitsperspectief schetsen van het onderdeel dat wordt verkocht. Dat betekent bijvoorbeeld dat u  een zelfstandige verlies-en-winstrekening moet opstellen, met bijbehorende balansen én prognoses.

Wat kunnen wij voor u doen?

De adviseurs van JBR ondersteunen u bij het inventariseren van de carve-out kosten. Op grond daarvan kunnen we een bedrijfswaardering voor u opstellen. Daarnaast kan JBR u helpen bij de carve-out zelf. We zorgen ervoor dat u snel een verkoopklaar bedrijf aan potentiële kopers kunt presenteren.

Belangrijke punten samengevat:

 • Schetsen van kwalitatief en kwantitatief continuïteitsperspectief.
 • Opstellen van een zelfstandige verlies-en-winstrekening.
 • Verkoopklaar maken van het bedrijfsonderdeel.

JBR is een ervaren partner voor uw consultancy vraagstukken. Omdat iedere situatie anders is, bieden wij consultancy op maat.

JBR voor uw consultancy vraagstukken

JBR is een onafhankelijk adviesbureau met een traditie van meer dan 35 jaar in strategische vraagstukken, corporate finance en restructuring. In de meest brede zin maar met een focus op zes sectoren. Daarin zijn we zeer goed ingevoerd en dat maakt ons tot een gesprekspartner die scherpe analyses naar uw dagelijkse praktijk helpt door te vertalen. Realistisch, energiek en ‘hands on’. Om de continuïteit van uw onderneming te helpen borgen, groei te (her)vinden of aan zwaar weer te ontsnappen.

Onze manier van werken

Voor consultancy vraagstukken, is het belangrijk om over grondige kennis van sectoren, markten en methoden te beschikken. Het hart van onze aanpak bestaat uit een flexibele benadering, een nauwe samenwerking met onze klanten en de inventiviteit van ons advies en onze oplossingen.

De belangrijkste punten op een rij

 • JBR is uw ervaren consulting partner.
 • Altijd advies op maat.
 • Met behulp van onze consultants uw strategische doelen scherp krijgen.

In het kader van corporate finance is JBR gespecialiseerd in waardering van ondernemingen en activiteiten, aantrekken risicodragend en vreemd vermogen en begeleiden acquisitie- of verkoopproces.

Corporate finance activiteiten en kernwaarde

Financiering verkrijgen en behouden is lang niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Banken zijn ingrijpend en structureel veranderd en verlenen niet zomaar kredieten aan bedrijven. Voor hun bedrijfsfinanciering moeten ondernemers tegenwoordig op zijn minst een gedegen onderbouwing en risicoanalyse kunnen voorleggen. Ook bij transacties is een goede onderbouwing in de vorm van een waardering essentieel en is professionele begeleiding van het aan- en verkooptraject cruciaal voor een succesvol traject. Voor JBR is een transactie geen doel op zich, maar de eerste aanzet tot een strategie of een gevolg hiervan.

Werkwijze JBR

JBR ondersteunt bedrijven bij corporate finance vraagstukken door het bieden van ondersteuning bij het aantrekken van risicodragend en vreemd vermogen, het waarderen van ondernemingen en activiteiten en begeleiden van aan- en verkoop van bedrijven. JBR werkt vanuit een onafhankelijke adviesrol; onze honorering komt voornamelijk uit een vergoeding van onze uren. Dit waarborgt de onafhankelijkheid van onze adviseurs. Zij blijven de ‘waarom’-vraag stellen, ook als u liever iets anders hoort. Deze werkwijze heeft geleid tot een groot aantal trouwe opdrachtgevers. Zij hechten aan onze onafhankelijkheid en zijn een langdurige werkrelatie met ons aangegaan.

Belangrijke punten samengevat:

 • JBR begeleidt op een onafhankelijke wijze aan- en verkoop van bedrijven.
 • Waardeert op een deskundige wijze bedrijven en activiteiten.
 • Ondersteunt het aantrekken van risicodragend en vreemd vermogen.

Het succes van een onderneming staat of valt met externe en interne omgevingsfactoren. Om uiteenlopende redenen kunnen bedrijven in financiële moeilijkheden terechtkomen. Toenemende concurrentie of plotselinge vraaguitval. Falend management of veranderende marktomstandigheden. Al deze factoren kunnen leiden tot oplopende verliezen. Tref daarom bijtijds corporate recovery maatregelen.

Corporate recovery oplossingen

Voor sommige bedrijven volstaan snelle corporate recovery maatregelen. Deze oplossingen geven u als ondernemer tijdelijk “even wat meer lucht”. Soms zijn meer permanente corporate recovery maatregelen nodig. Deze kunnen betrekking hebben op het aanpassen of reorganiseren van de bedrijfsstructuur. Hoe het ook zij, bij beide moet u alle belanghebbenden betrekken bij de hersteloperatie. Niet alleen investeerders, banken en financiële instellingen, maar ook het management en de werknemers.

JBR

JBR is de ervaren partner als het gaat om corporate recovery. JBR kan in overleg met u een revitaliseringplan opstellen. Een revitaliseringplan helpt bij het in werking stellen van de noodzakelijke veranderingen. Zo voorkomt u dat door dreigende escalatie het voortbestaan van uw onderneming in het gedrang komt.

Belangrijke punten samengevat:

 • Corporate recovery oplossingen zijn tijdsgebonden.
 • JBR biedt altijd op maat gesneden adviezen.
 • Maatregelen gaan in overleg met alle belanghebbenden.

Bij debt advisory ligt de focus op het winstgevend maken van uw bedrijf. JBR is een onafhankelijk adviesbureau met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van business restructuring en debt advisory.

Verbeteren financiële structuur

Door de economische situatie in de afgelopen jaren zijn bepaalde sectoren hard getroffen en banken hebben eisen verscherpt. Bedrijven met een onzeker continuïteitsperspectief kampen met vraagstukken op het gebied van onder andere optimalisering van de financiële structuur van de onderneming, ofwel business restructuring, en herstel van de winstgevendheid, ofwel debt advisory.

De werkwijze van JBR

JBR speelt al sinds begin jaren 90 een belangrijke rol in de debt advisory van bedrijven. Zij komen bij ons met vragen over hun bedrijfsfinanciering en het continuïteitsperspectief dat daar nauw mee samenhangt. Complexe vraagstukken die een brede expertise vergen. Bij het oplossen werken dan ook verschillende vakspecialisten intensief samen zoals adviseurs die naar het marktperspectief van de onderneming kijken en adviseurs die de financiële structuur kunnen optimaliseren.

Belangrijke punten samengevat:

 • Meer dan 20 jaar ervaring in business restructuring en debt advisory.
 • Adviezen richten zich op continuïteit van uw onderneming.
 • Herstel van de winstgevendheid van uw onderneming.

De Nederlandse zorgmarkt verandert snel. Onder meer ten gevolge van de vergrijzing. Gezondheidszorg consultancy van JBR ondersteunt ondernemers in de zorg om adequaat in te spelen op deze en andere veranderingen.

Belang van gezondheidszorg consultancy

Belangrijke thema’s in de Nederlandse zorgmarkt zijn concentratie en spreiding zorg, meer met minder, extramuralisering en vastgoedrisico, winstuitkering en in het algemeen ondernemerschap in een kritischer publiek domein. De vraag naar toenemende efficiency, kostenreducties en nieuwe vormen van samenwerking eisen de aandacht van ondernemers in de zorgsector.

JBR en gezondheidszorg

Binnen de cure- en caresector adviseert JBR onder andere intramurale zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, ambulancezorg, toeleveranciers en dienstverleners op dit gebied. Bij het adviseren van een instelling of onderneming in de gezondheidszorg vragen wij ons altijd af: wat heeft een bedrijf nodig om de volgende stap in de Nederlandse zorgmarkt te kunnen zetten? Wat is de strategische en commerciële bestendigheid van het bedrijf? Wij valideren de bestendigheid van zorgaanbieders, waarbij we rekening houden met een continue veranderende omgeving. JBR helpt hen bij begeleiding van samenwerkingstrajecten of herdefiniëring en herstructurering. Wij brengen zorgaanbieders en privaat geld bij elkaar. Ons inziens is de combinatie van het doorgronden van de strategische vraagstukken met het kunnen bieden van financiële oplossingen een belangrijke toegevoegde waarde.

Belangrijke punten samengevat:

 • Verkenning van zelfstandige- en samenwerkingsscenario’s.
 • Zorgaanbieders en privaat geld bij elkaar brengen.
 • Sterke combinatie van strategie, corporate finance en restructuring.

Herstructurering verbetert de financiële structuur van een bedrijf. Daardoor kan de onderneming zich weer richten op de toekomst. Met meer dan 35 jaar ervaring is JBR een deskundige op het gebied van business restructuring, ofwel herstructurering

Verbetering financiële structuur

De laagconjunctuur in de afgelopen jaren heeft bepaalde sectoren extra hard getroffen. Ook de verscherpte eisen van banken leiden voor bedrijven tot verschillende vraagstukken rondom business restructuring en bedrijfsfinanciering. Zowel op voorspraak van banken als individueel adviseert JBR ondernemingen met een onzeker continuïteitsperspectief op het gebied optimalisering van de financiële structuur van de onderneming en herstel van winstgevendheid.

De begeleiding die JBR biedt

Het oplossen van herstructureringsvraagstukken vraagt om expertise uit verschillende vakgebieden. JBR heeft alle benodigde kennis in huis: bij JBR werken zowel adviseurs die naar de marktperspectieven kijken, als adviseurs die zich gespecialiseerd hebben in de optimalisatie van de financiële structuur.

Belangrijke punten samengevat:

 • Meer dan 35 jaar ervaring in de herstructurering van bedrijven.
 • Adviezen richten zich op de toekomst en uw bedrijfscontinuïteit.
 • Optimaliseren de financiële structuur van uw onderneming.

Een strategisch plan maakt het toekomstige succes van een onderneming concreet en specifiek. JBR is een betrokken sparringpartner als het gaat om het opstellen van uw strategisch plan.

Geen succes zonder strategisch plan

Studies wijzen telkens weer uit dat bijna alle succesvolle organisaties een strategisch plan hebben. Zij beginnen met de einddoelstelling voor ogen. Met een gedegen strategisch plan krijgt ook u de gedroomde positie van uw organisatie over een aantal jaar in het vizier. U weet welke stappen u moet zetten om deze positie te bereiken. U weet wat de doelstellingen en prioriteiten van het bedrijf zijn. Daarnaast zorgt het strategisch plan voor draagvlak bij stakeholders. Zo zullen uw aandeelhouders uw koers zien en begrijpen. Uw medewerkers “weten waar ze het voor doen” en belangrijke partners kunnen aansluiten bij uw strategisch plan. Een strategisch plan geeft ook richting tijdens moeilijke of spannende momenten in de ontwikkelingen van uw organisatie. Denk onder andere aan partnerschap, investeringen, overnames, uitbreiding, inkrimping en afstoting.

De werkwijze van JBR

JBR biedt ondersteuning bij het opstellen van uw strategisch plan. Samen met u evalueren wij de markt en de interne organisatie. Wij verkennen mogelijke richtingen voor strategieontwikkeling en doorlopen het keuzeproces om tot een goed onderbouwde beslissing te komen. Ook bij het evalueren en bijstellen kunnen we u helpen. Daarnaast kunnen wij desgewenst betrokken zijn bij de implementatie van de strategie.

Belangrijke punten samengevat:

 • Duidelijke doelstellingen en prioriteiten.
 • Draagvlak bij de stakeholders.
 • Sturing tijdens moeilijke periodes.

Een joint venture is een gezamenlijke afspraak tussen twee of meerdere partijen. Zij besluiten om samenwerking in een economische activiteit te ondernemen. JBR is de ervaren partner als het gaat om expertise op het gebied van joint ventures.

Waarom kiezen voor een joint venture?

Steeds meer bedrijven gebruiken joint ventures om hun strategie te realiseren. Een joint venture kan veel voordelen opleveren. Doorgaans resulteert een joint venture in een gezamenlijke dochteronderneming waarbij krachten gebundeld worden. Beide participerende partijen blijven volledig zelfstandig en geen van de partijen heeft in de joint venture een meerderheidsbelang. Daarmee onderscheidt een joint venture zich nadrukkelijk van een fusie. Fuseren betekent dat de partijen volledig in elkaar opgaan. Er ontstaat één nieuwe onderneming. In een joint venture daarentegen worden de krachten van beide partijen gebundeld. Samen brengen zij de kennis, producten, diensten en financiële middelen samen om tot een winstgevende economische activiteit te komen. De winst en het verlies komen voor rekening van alle partijen. Omdat er vaak meerdere partijen participeren, is de joint venture een complexe vorm van samenwerking. Tijdens de inrichting van de joint venture is het nodig concrete afspraken te maken en deze goed vast te leggen.

Advies bij samenwerking

Joint ventures zijn vaak complex en kunnen uitermate gevoelig zijn. In een joint venture gaan bedrijven met verschillende achtergronden en visies samenwerken. Niet elke onderneming heeft zelf de vereiste competenties in huis om ondanks tegengestelde belangen de doelstellingen van de samenwerking te realiseren. JBR heeft ruim 35 jaar ervaring als het gaat om joint ventures en helpt u hier graag bij.

Belangrijke punten:

 • Steeds meer bedrijven gebruiken joint ventures om hun strategie te realiseren.
 • Krachten worden gebundeld.
 • Het oprichten van een joint venture vereist bepaalde competenties.

JBR is een ervaren partner wanneer u professioneel managementadvies wilt ontvangen. Omdat iedere situatie anders is, bieden wij enkel managementadvies op maat.

Meer over JBR

We zijn een onafhankelijk adviesbureau met een traditie van meer dan dertig jaar in strategische vraagstukken, corporate finance en restructuring. In de meest brede zin maar met een focus op zes sectoren. Daarin zijn we zeer goed ingevoerd en dat maakt ons tot een gesprekspartner die scherpe analyses naar uw dagelijkse praktijk helpt door te vertalen. Realistisch, energiek en ‘hands on’. Om de continuïteit van uw onderneming te helpen borgen, groei te (her)vinden of aan zwaar weer te ontsnappen.

Onze manier van werken

Om goed onderbouwd managementadvies te kunnen geven, is het belangrijk om over grondige kennis van sectoren, markten en methoden te beschikken. Het hart van onze aanpak bestaat uit een flexibele benadering, een nauwe samenwerking met onze klanten en de inventiviteit van ons advies en onze oplossingen.

Meer informatie en contact
Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen in het formuleren en uitzetten van uw ondernemingsstrategie? Heeft u behoefte aan gedegen en kritisch advies? Aan een sparringpartner die de complexiteit van uw situatie begrijpt? Neem dan contact op met ons op.

De belangrijkste punten op een rij

 • JBR is uw ervaren partner in managementadvies.
 • Wij geven enkel advies op maat.
 • Advies altijd gebaseerd op ontwikkelingen in uw sector.

Vanaf de begin jaren ’90 adviseert JBR, als van oorsprong Rotterdams bureau, bedrijven en investeerders in de maritieme sector.

Samenwerking met maritieme bedrijven

Maritieme bedrijven zijn het kloppend hart van de open Nederlandse economie. Schaalvergroting en internationalisering zijn daarbij belangrijke thema’s. Daarnaast is de sector in goede en in mindere tijden een leidende indicator voor de stand van de economie. Van oudsher hebben wij een band met activiteiten die samenhangen met logistiek, water en havens. JBR streeft ernaar om de opgedane ervaring en expertise in deze sector internationaal aan te wenden.

JBR en de maritieme industrie

De opdrachtenportefeuille binnen de maritieme sector heeft een internationaal karakter, waarbij JBR werkt voor onder meer rederijen, havensleepdiensten, terminaloperators en werven. Voor deze bedrijven beantwoordt JBR strategische en financiële vraagstukken die antwoord geven op veranderende marktomstandigheden. Als uitvloeisel hiervan zijn wij in deze sector actief betrokken bij het begeleiden van strategische koersbepaling, fusies en overnames, waarderingen, herstructurering en het optimaliseren van de financieringsstructuur.

Belangrijke punten samengevat:

 • Schaalvergroting en internationalisering zijn belangrijke thema’s.
 • De marktomstandigheden voor maritieme bedrijven veranderen snel.
 • JBR adviseert en waardeert maritieme bedrijven op onafhankelijke wijze.

Vanaf de begin jaren ’90 adviseert JBR, als van oorsprong Rotterdams bureau, bedrijven en investeerders in de maritieme industrie.

Samenwerking met de maritieme industrie

De maritieme industrie is het kloppend hart van de open Nederlandse economie. Het Nederlandse maritieme cluster zal ook in toekomst door zijn unieke ligging, toonaangevende samenwerkende bedrijven en de internationale samenwerking een belangrijke spil van onze economie blijven. Van oudsher hebben wij een band met activiteiten die samenhangen met logistiek, water en havens. JBR streeft ernaar de opgedane ervaring en expertise in de maritieme industrie voor haar klanten efficiënt en effectief aan te wenden.

JBR en de maritieme industrie

Onze opdrachtenportefeuille binnen de maritieme industrie heeft een internationaal karakter. JBR werkt onder meer voor rederijen, havensleepdiensten, terminaloperators en werven. Voor deze bedrijven beantwoorden wij financiële en strategische vraagstukken die antwoord geven op snel veranderende marktomstandigheden. Wij zijn in de maritieme industrie actief betrokken bij het begeleiden van fusies en overnames, waarderingen, herstructurering, bij het optimaliseren van financieringsstructuren en bij de strategische koersbepaling.

Belangrijke punten samengevat:

 • Het maritieme cluster is het kloppend hart van de Nederlandse industrie.
 • JBR is ruim 35 jaar actief betrokken in de maritieme industrie.
 • JBR beschikt over ruime ervaring in het maritieme cluster.

De offshore industrie is een buitengewoon dynamische sector met spelers uit de olie & gas, decommissioning, windenergie en service providers. In dit complexe speelveld is het belangrijk om professioneel en inhoudelijk sterk advies te krijgen. JBR adviseert bedrijven in de offshore industrie op het gebied van corporate finance, restructuring en rondom strategische vraagstukken.

Dynamische offshore industrie

Belangrijke thema’s binnen de offshore zijn schaalvoordelen, fluctuerende olieprijs, duurzaamheid, hernieuwbare energie, local content eisen en een selectiever investeringsbeleid. De offshore sector ligt op het kruispunt van maritiem en energie. Met name voor zowel de offshore renewables als offshore olie & gas spelen klimaatseisen, olieprijs en subsidiebeleid een belangrijke rol. Buiten dat, is er een algehele trend waar te nemen die de wereld minder afhankelijk wil maken van olie & gas. Er is een trend richting renewables.

Praktische oplossingen voor de offshore industrie

JBR kent de actuele ontwikkelingen en relevante vraagstukken in de offshore industrie. JBR heeft diepgaande kennis van de markt en beschikt over een internationaal trackrecord. Net als voor onze klanten uit het maritieme cluster, richten wij ons op langetermijnoplossingen voor klanten in de offshore industrie. Wij zijn onder andere werkzaam voor offshore service providers, producenten van key componenten, offshore installateurs en investeerders in binnen- en buitenland.

JBR levert onafhankelijk en helder advies aan ondernemingen in de offshore industrie zodat zij een goed onderbouwde beslissing kunnen nemen. We analyseren de huidige positie van de opdrachtgevers in de offshore industrie. Daarnaast kijken we naar de toekomst, en maken wij inzichtelijk waar de kansen liggen voor klanten. Onze oplossingen zijn praktijkgericht waardoor opdrachtgevers snel kunnen handelen.

Belangrijke punten samengevat:

 • De offshore industrie is een buitengewoon dynamische sector.
 • Uitgebreide kennis van de offshore industrie en gerelateerde markten.
 • Focus op oplossingen op de lange termijn.

Met een gedegen ondernemingsfinanciering stelt u de toekomst van uw bedrijf veilig. De adviseurs van JBR helpen u bij het ontwerpen van de optimale vermogensstructuur en de selectie van de meest geschikte financieringsinstelling.

Financiering geen vanzelfsprekendheid meer

Ondernemers kunnen tegenwoordig niet meer blind vertrouwen op het verkrijgen en continueren van hun ondernemingsfinanciering. De bankenwereld is sterk veranderd en deze veranderingen lijken van structurele aard te zijn. Banken zijn zeer kritisch geworden en verlenen niet zomaar krediet. Banken en andere financieringsinstellingen vragen bedrijven om een gedegen onderbouwing en risicoanalyse van hun plannen. Pas dan is het mogelijk om ondernemingsfinanciering te verkrijgen.

Uitwerken van de aanvraag ondernemingsfinanciering

JBR kan uw plannen niet alleen valideren, maar ook vertalen naar cash flow en een goed onderbouwde financieringsbehoefte. Onze adviseurs beschikken over expertise om u deskundig te kunnen adviseren over uw ondernemingsfinanciering en de meest geëigende financieringsinstelling voor uw bedrijf. Heeft u bij het verkrijgen van uw ondernemingsfinanciering behoefte aan een gevoeligheidsanalyse? Ook deze kunnen wij voor u opstellen, zodat u wanneer u met de financier rond de tafel zit al kunt anticiperen op mogelijke mee- en tegenvallers.

Belangrijke punten samengevat:

 • Meer dan 35 jaar ervaring.
 • Gedegen onderbouwing en risicoanalyse voor verkrijgen ondernemingsfinanciering.
 • Ondersteuning bij het aantrekken van risicodragend en vreemd vermogen.

Een organisatieadvies begint met een analyse van de huidige organisatie, omstandigheden en de uitdagingen en vertaalt zich in ontwikkelingsrichtingen en strategie. JBR is een onafhankelijk en professioneel organisatieadviesbureau met meer dan 35 jaar ervaring.

Adviesbureau JBR

Door organisatieadvies in te winnen kunnen ondernemingen wendbaarder en effectiever worden en inzicht krijgen in hoe te groeien en waar. Het toekomstbestendig maken van de onderneming. Hiervoor is inzicht nodig in de interne organisatie, marktontwikkelingen, kansen en uitdagingen. Op basis van deze analyse kunnen ontwikkelingsrichtingen vastgesteld worden, strategische (portfolio)keuzes gemaakt worden en business cases gebouwd worden.

Werkwijze organisatieadvies

Om goed onderbouwd organisatieadvies begint met een analyse van de huidige organisatie, omstandigheden en de uitdagingen, uiteraard in nauwe samenwerking met u. Om vervolgens een aantal ontwikkelingsrichtingen te verkennen waarbij we de voorwaarden schetsen om deze te doen slagen. Naast onafhankelijke sparringpartner zijn we desgewenst betrokken bij de implementatie van de strategie en begeleiden we de processen naar resultaat. Het hart van onze aanpak bestaat uit een flexibele benadering, een nauwe samenwerking met onze klanten en de inventiviteit van ons organisatieadvies en onze oplossingen. JBR richt zich op een zestal sectoren: Maritime & Offshore, Energy & Environment, Food & Agri, Healthcare, Industrial Markets en Digitale Transformatie & IT.

De belangrijkste punten op een rij:

 • Meer dan 35 jaar ervaring in organisatieadvies.
 • Optimalisatie aandeelhouderswaarde.
 • Advies op maat dat de bedrijfscontinuïteit garandeert.

Uw bedrijf verkopen of juist een bestaande onderneming kopen? Bedrijfsovername is bepaald geen gemakkelijk thema. JBR is de ervaren en onafhankelijke partner als het gaat om uw vragen op het gebied van fusies en overnames. Wij bieden deskundig en op maat gesneden overname-advies.

Uw bedrijf verkopen

U heeft uw eigen onderneming opgebouwd door hard werken en veel opoffering. Vaak wordt de kwestie van opvolging of verkoop vooruitgeschoven. Belangrijke beslissingen hierover worden uitgesteld. Dat is begrijpelijk. Ten eerste omdat de financiële en fiscale gevolgen voor de gemiddelde ondernemer moeilijk te overzien zijn. Daarbij komt dat in de praktijk psychologische en sociale aspecten ook een grote rol spelen bij een bedrijfsovername. Emoties en subjectiviteit kunnen een succesvolle opvolging behoorlijk in de weg staan.

Een bestaande onderneming kopen

Een strategische overname gebeurt veelal om de eigen marktpositie te verbeteren. Het overgenomen bedrijf kan een directe concurrent zijn, zodat het eigen bedrijf kan groeien. De producten of diensten, de klanten en het marktaandeel worden overgenomen. Vanuit een vastgestelde strategische doelstelling kan ook een bedrijf buiten de eigen core business opgekocht worden. Bijvoorbeeld vanwege een nieuwe technologie waar veel potentie in zit.

Waarom overname-advies zo essentieel is

JBR ondersteunt u met overname-advies, waarbij wij u informeren, adviseren en het gehele overnameproces begeleiden. Samen met u maken wij in een overname-advies een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan: in welke markt(en) moet de beoogde onderneming actief zijn, welke structuur en dynamiek kent de sector, wat is de beoogde omvang van het bedrijf, welke cultuur past goed. Vervolgens bepalen en concretiseren wij samen met u.

Belangrijkste punten samengevat:

 • Het overnameproces is een complex geheel.
 • Niet alleen financiële en fiscale aspecten, maar ook psychologische en sociale.
 • Goed overname-advies met kennis van de structuur en dynamiek van de sector.

Wilt u een project realiseren en bent u op zoek naar geschikte financieringspartners om het financiële risico te delen? JBR is een deskundig adviesbureau waar u terecht kunt met al uw vragen op het gebied van projectfinanciering.

Verschil tussen projectfinanciering en bedrijfsfinanciering

Projectfinanciering is de aangewezen financieringsvorm als de terugbetaling van de aangetrokken financiering afhankelijk is van de toekomstige opbrengsten/cashflow die het project genereert. Bij meer traditionele bedrijfsfinanciering is vooral de liquiditeitspositie en de bedrijfsvoering van uw organisatie van belang. Bij projectfinanciering wordt er gekeken naar de opbrengsten en risico’s van de exploitatie van een specifiek project waarvoor u financiering nodig heeft.

Risico’s spreiden met  projectfinanciering

Projectfinanciering wordt vaak gebruikt bij publiekprivate samenwerkingen. Het gaat bijvoorbeeld om de financiering van projecten voor gebiedsontwikkeling, infrastructuur en woningbouw. Ook industriële projecten worden vaak op deze manier gefinancierd, zoals de bouw en exploitatie van elektriciteitscentrales, telecommunicatie, windparken en uiteenlopende openbare voorzieningen. Projectfinanciering is een geschikt instrument als u de taken en risico’s wilt verdelen bij de realisatie van een project.

Financieel advies van JBR

Bij een projectfinanciering valt of staat alles met goede transactiedocumentatie. Het komt aan op doordacht en scherp formuleren. JBR kan u voorzien van het juiste advies met betrekking tot het arrangeren van deze financieringsvorm en alles wat daarbij komt kijken.

Belangrijke punten samengevat:

 • Projectfinancieringen zijn gebaseerd op toekomstige opbrengsten.
 • Dankzij projectfinanciering worden eventuele risico’s kleiner.
 • JBR levert advies met betrekking tot het arrangeren financiering.

Strategieconsultants ontwikkelen en bepalen mede de beleidsvisie. Daarnaast onderbouwt een strategieconsultant strategische keuzes. JBR heeft al meer dan 35 jaar ervaring als strategieconsultant.

Werkwijze strategieconsultant

Onze strategieconsultants beginnen een opdracht vaak met één of meer hypothesen en het formuleren van de juiste strategische vraagstukken. Samen met de klant evalueert de strategieconsultant de huidige situatie van de markt en de onderneming. Vervolgens verkent hij mogelijke ontwikkelingsrichtingen en denkt hij na over de inrichting van de organisatie. Tenslotte doorloopt hij het keuzeproces om tot een onderbouwde beslissing te komen.

Strategie bepalen met JBR

Voor de strategieconsultants van JBR heeft strategie altijd te maken met groei, krimp of de optimalisatie van activiteiten. Strategie bepalen betekent weten op welke markten u zich moet richten en hoe u deze optimaal kunt bespelen.

Belangrijke punten samengevat:

 • Op maat gesneden oplossingen voor strategische vraagstukken.
 • Grondige evaluaties van de huidige situatie.
 • Onderbouwde beslissing voor de ingeslagen richting.

Strategieontwikkeling helpt bedrijven om hun doelstellingen op de lange termijn helder te krijgen en specifieke doelen te stellen en te behalen. Omdat de markt continu verandert, moet ook  het strategisch plan regelmatig worden herzien. JBR is de inhoudelijke en betrokken sparringpartner bij uw strategieontwikkeling.

Wat houdt strategieontwikkeling in?

Strategieontwikkeling is cruciaal om uw bedrijf succesvol te kunnen runnen. Voor JBR heeft strategieontwikkeling altijd te maken met groei, krimp of optimalisatie van activiteiten. Bij de bepaling van een strategie bedenkt u op welke markten u zich wilt richten en hoe deze markten tot bloei te brengen zijn.

De werkwijze van JBR

Een opdracht begint vaak bij het opstellen van één of meer hypothesen en het formuleren van de juiste vraag. Samen met de klant evalueren wij de huidige situatie van de markt en onderneming en verkennen wij mogelijke richtingen voor strategieontwikkeling en doorlopen wij het keuzeproces om tot een goed onderbouwde beslissing te komen.

Belangrijke punten samengevat:

 • Op maat gesneden richtingen voor strategieontwikkeling.
 • Onderzoek en evaluatie van de huidige situatie van bedrijf en markt.
 • Goed onderbouwde beslissing en begeleiding bij het keuzeproces.

Met behulp van een strategisch beleid bepaalt u de doelen die u in de toekomst wenst te realiseren. JBR is een inhoudelijk en betrokken sparringpartner als het gaat om het opstellen of evalueren van uw strategisch beleid.

Functies van een strategisch beleid

In uw strategisch beleid komen thema’s als missie, visie, ambities en middelen aan bod, maar ook de valkuilen mogen niet vergeten worden. Aan de hand van een weloverwogen strategisch beleid weet u precies waar u met uw bedrijf naar op weg bent. Doelen zijn helder waardoor een vertaling naar ieders individuele bijdrage mogelijk wordt. Het strategisch beleid maakt keuzes voor stakeholders transparant.

Ondersteuning bij opstellen en evalueren

JBR biedt ondersteuning bij het opstellen van uw strategisch beleid. Ook bij het evalueren kunnen we u helpen. Een strategisch beleid is immers dynamisch. Van tijd tot tijd moet het worden bijgesteld aan veranderende interne en externe omstandigheden. Naast onafhankelijke sparringpartner zijn we desgewenst betrokken bij de implementatie van de strategie en begeleiden we de processen naar resultaat.

Belangrijke punten samengevat:

 • Transparantie van de stand van zaken voor stakeholders.
 • Duidelijkheid omtrent welke doelen u heeft behaald.
 • Inzicht in de doelen die u nog wenst te realiseren.

Een strategische alliantie is een afspraak tussen twee of meer bedrijven die erop is gericht om de marktpositie van die bedrijven te verstevigen. Hierbij worden kennis en vaardigheden uitgewisseld, maar soms ook kapitaal, technologie of personeel. JBR is de deskundige en betrokken partner als het gaat om onafhankelijk advies met betrekking tot uw strategische allianties.

Waarom een strategische alliantie aangaan?

De toegevoegde waarde van een strategische alliantie wordt gecreëerd door de synergie waar alle betrokken bedrijven van profiteren. Een dergelijke synergie kan vaak niet als individueel bedrijf bewerkstelligd worden. Allianties kunnen zowel offensief als defensief gebruikt worden. Offensieve allianties richten zich op het creëren van markten, het definiëren of vastleggen van industriestandaarden, het anticiperen of inspelen op politieke ontwikkelingen of op de concurrentiestrijd met andere bedrijven. Defensieve allianties richten zich op het verdedigen of verstevigen van een bestaande marktpositie.

Offensief of defensief

JBR biedt als deskundige en betrokken partner onafhankelijk advies met betrekking tot uw strategische allianties.  De intensiteit van de samenwerking, de machtsverhoudingen, duur en de investeringen die ermee gemoeid gaan kunnen per alliantie sterk verschillen. Om ervoor te zorgen dat uw eigen belangen niet ondergesneeuwd raken, is het verstandig bijtijds advies in te winnen.

Belangrijke punten samengevat:

 • Samenwerking zonder verlies van de eigen identiteit.
 • Verdedigen of versterking van uw marktpositie.
 • Risico’s worden gedeeld bij strategische allianties.

Strategische overnames vergroten het marktaandeel van een bedrijf. JBR is de deskundige en betrokken partij voor het beoordelen, evalueren en realiseren van uw strategische overname.

Strategische overname

Strategische overnames gebeuren om de eigen marktpositie te verbeteren. Zo’n overname vloeit veelal voort uit een van te voren vastgestelde strategische doelstelling. Vaak is het overgenomen bedrijf een directe concurrent. Het eigen bedrijf neemt de producten/diensten, klanten en het marktaandeel over en kan weer groeien. Ook een bedrijf buiten de eigen core business kan opgekocht worden, bijvoorbeeld vanwege nieuwe technologieën die veel mogelijkheden bieden.

Begeleiding overnameproces

Samen met u maakt JBR een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan. We onderzoeken in welke markt(en) de beoogde onderneming actief moet zijn, wat de structuur en dynamiek van de sector zijn, wat de beoogde omvang van het bedrijf is, welke cultuur goed past, etc. etc. Wij informeren en adviseren u. Ook kunnen we voor u het gehele overnameproces begeleiden.

Belangrijk punten samengevat:

 • Strategische overname verbetert de marktpositie van uw bedrijf.
 • Goede voorbereiding essentieel voor geslaagd overnameproces.
 • Advies en uitvoering van strategische overnames.
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een Nederlandse wetgeving geïntroduceerd in 2021, gericht op bedrijfsreorganisatie in tijden van crisis. WHOA stelt ondernemingen met een levensvatbaar businessmodel, maar met tijdelijke financiële problemen, in staat hun schulden te herstructureren via een onderhands akkoord. Dit kan leiden tot schuldverlaging, uitstel van verplichtingen of wijzigingen in schuldeisersrechten. De procedure omvat het indienen van een startverklaring bij de rechtbank en kiezen tussen een openbare of besloten procedure. Belangrijke aspecten zijn een afkoelingsperiode, opstellen van een herstructureringsplan, en klassenindeling van schuldeisers en aandeelhouders voor stemming over het akkoord. Uiteindelijk moet het akkoord door de rechter worden goedgekeurd, waarna het verbindend wor