Kennis

Nieuwe uitgave van GMAP Maritime and Offshore newsletter Offshore Wind

De maritieme industrie staat voor grote uitdagingen als gevolg van de aanhoudende COVID-19-pandemie.

JBR nieuwsbrief Offshore Wind

De maritieme industrie staat voor grote uitdagingen als gevolg van de aanhoudende COVID-19-pandemie

De neerwaartse verschuiving in de productie- en productieactiviteiten heeft nadelige effecten op de toeleveringsketen die zich vertaalt in de wereldwijde scheepvaartindustrie.

De uitbraak van COVID-19 had een negatief effect op de maritieme sector en vertraagde de activiteit als gevolg van een sterke daling van de vraag. De stopzetting van de productie in de industriële sector en de daling van de vraag naar olie hadden een grote impact op de droge bulk- en tankvaartsegmenten. De inkomsten van olietankers stegen in de drie maanden van maart 2020 tot mei 2020, voordat ze daarna sterk daalden. Voorspellingen van een stabiliserende wereldwijde vraag naar olie wijzen echter op een beter 2021 voor dit segment. Het stopzetten van alle cruises was een nieuwe klap voor de sector, met een geschatte daling van het cruiseverkeer met 6-12 miljoen passagiers. Ook offshore-schepen zijn wereldwijd stilgelegd; en nog steeds is het voor eigenaren moeilijk ze weer in de vaart te nemen of te recyclen vanwege de lage vraag.

 

Toch gloort er weer hoop aan de horizon, zeker na de versoepeling van de lockdown-maatregelen.

Toenemende containervolumes in de passage van het Verre Oosten en Noord-Amerika na medio 2020 gaven een boost aan het containervervoerssegment. De vrachttarieven bereikten ook $ 5.000 per TEU, het hoogste in de afgelopen 18 maanden. De offshore windsector werd grotendeels beschermd tegen de gevolgen van de COVID-19-crisis, voornamelijk als gevolg van langere projecttijdlijnen.

Hernieuwbare energie-technologieën zoals offshore windenergie, kunnen meer dan 90% van de benodigde emissiereducties te realiseren en tegelijkertijd voor werkgelegenheid en economische voordelen zorgen. Ongeveer een derde van alle nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie die in 2019 werd toegevoegd, was afkomstig van windenergie. Offshore windenergie zal als schone, schaalbare en betaalbare technologie van cruciaal belang zijn bij het ondersteunen van decarbonisatie. Met evoluerende technologieën, beleidsverschuivingen, verminderde markt- en regelgevingsbelemmeringen, intensivering van de inzet voor hernieuwbare energie, groei in investeringen, een versterkende economische zaak en een sterke pijplijn van rendabele projecten, zal offshore wind verder helpen bij groen herstel; een hoeksteen worden van de wereldwijde beweging voor energietransformatie.

Deze nieuwsbrief richt zich op de verschillende scheepvaartsectoren en belicht het thema Offshore Wind sector, een bloeiende sector voor een groene toekomst.

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Rick%20ter%20Maat

Rick ter Maat
Partner

http://Niklas%20Kaiser

Niklas Kaiser
Consultant Corporate Finance