icon

Bezoek ons op de ITF World 2024 op 21 en 22 mei in Antwerpen

|Meer infomatie

Case

Marktstudie voor Tankterminal operator

Samen met inEnergy heeft JBR Strategy verschillende bronnen en expert inschattingen geraadpleegd en geanalyseerd om een gedegen inschatting van de tankopslagcapaciteit en aanbieders hiervan in de ARA-regio te maken

Opdracht

JBR is in 2021 benaderd door een Tankterminal operator voor het uitvoeren van een strategiscge marktstudie van havens in de Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen (hierna de ‘ARA-regio’) en de achterliggende drivers van ontwikkelingen in de relevante marktsegmenten.

Achtergrond

De opdrachtgever is een toonaangevend terminal operator met als missie het creëren van duurzame, onafhankelijke activiteiten op het gebied van opslagterminals voor vloeibare bulk die veilige en betrouwbare oplossingen bieden voor haar klanten. De opdrachtgever investeert voortdurend in haar terminals om de bedrijfsvoering te verbeteren, de veiligheid en het nut van de infrastructuur te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de faciliteiten voldoen aan de veranderende behoeften van de klanten. De opdrachtgever heeft een terminal in de ARA-regio en terminals in de Atlantic Basin.

Mede door de onvoorspelbaarheid van de olieprijs en de energietransitie, is de tankterminalmarkt zeer dynamisch. Door de recente stijging van de olieprijzen (pre-oorlog) zijn opslagtarieven onder druk komen te staan. Voor interne discussiedoeleinden met betrekking tot de toekomstige activiteiten in de tankterminalmarkt in de ARA-regio, heeft de opdrachtgever JBR en In-Energy verzocht een strategische marktstudie uit te voeren.

Probleemstelling

  1. De vraag van de client richt zich met name op de volgende onderwerpen:
  2.  De ontwikkeling/ uitbreiding van tankopslagcapaciteit in de ARA-regio
  3. Het concurrentieveld en de activiteiten van concurrenten in de ARA-regio
  4. De huidige en toekomstige vraag en aanbod van producten en export naar specifieke voor de opdrachtgever relevante regio’s
  5. De drijfveren voor verandering van de tankopslag in ARA-regio per type product.

Onze bijdrage

Samen met inEnergy heeft JBR verschillende bronnen en expert inschattingen geraadpleegd en geanalyseerd om een gedegen inschatting van de tankopslagcapaciteit en aanbieders hiervan in de ARA-regio te maken. Verder zijn aan de hand van marktdata modelmatige projecties ontwikkeld van de vraag en aanbod van producten en export hiervan om uiteindelijk een vooruitzicht voor de tankopslagmarkt op korte termijn en kansen voor nieuwe energiebronnen op langere termijn te kunnen schetsen.

Het resultaat

Het management van de opdrachtgever heeft de marktstudie gebruikt als voeding van een discussie met de aandeelhouders.

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp 🇳🇱
Associate

http://Margo%20Blikman

Margo Blikman 🇳🇱
Senior Consultant Research

http://Lisan%20Hutten

Lisan Hutten 🇳🇱
Business Analyst