Whitepaper

Ports & Terminals highlighted

Deze editie van de GMAP Maritime and Offshore Nieuwsbrief, met als thema “Ports & Terminals”. Hierin beschrijven we de ontwikkelingen rond havens, de poorten voor vracht en mensen. Wereldwijd zijn ongeveer 3.700 commerciële havens actief, de meeste van regionaal belang, maar een paar honderd havens zijn van mondiaal belang. met aandacht voor de M&A-activiteiten in de Maritime & Offshore sector.

Auteur: Margo Blikman
JBR adviseert klanten in de sector Ports & Terminals

Energietransitie biedt nieuwe kansen

Havens bestaan ​​uit terminals: terminals voor droge bulk en terminals voor vloeibare bulk verwerken het grootste deel van de wereldwijde lading, samen ongeveer 75% van het tonnage. Containerterminals verwerken ongeveer 13% van het tonnage. Hoewel de markt voor droge en vloeibare bulk gefragmenteerd is, wordt de markt voor containerterminals gedomineerd door verschillende wereldspelers.

Net als alle andere maritieme sectoren ondergaan ook havens veranderingen door digitalisering, duurzaamheid en energietransitie. Digitalisering zal de efficiëntie en veiligheid verbeteren en de havenactiviteiten transformeren.

Om te voldoen aan duurzame normen zullen havens en terminals (grote) investeringen moeten doen. Maar bovenal biedt de energietransitie nieuwe kansen voor havens, als import- of exporthub voor hernieuwbare energie of als bunkerfaciliteit van alternatieve brandstoffen.

Deze nieuwsbrief richt zich op de verschillende scheepvaartsectoren en belicht het thema Offshore Wind sector, een bloeiende sector voor een groene toekomst.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Margo%20Blikman

Margo Blikman
Senior Consultant Research

http://Rick%20ter%20Maat

Rick ter Maat
Partner