Interim & Governance

JBR Interim Executives, JBR Mandaat en JBR Governance zijn er altijd op gericht om tot oplossingen en resultaat te komen. Zij maken de juiste match voor Interim CEO’s, management en Raad van Commissarissen.