icon

Bezoek ons op de ITF World 2024 op 21 en 22 mei in Antwerpen.

|Meer informatie
X

De WHOA

De WHOA is een krachtig middel voor bedrijfsreorganisatie in tijden van crisis.

Sinds 2021 heeft de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zijn intrede gedaan in de Nederlandse wetgeving. Deze wet komt precies op tijd voor ondernemingen die weliswaar in de kern een levensvatbaar businessmodel hebben, maar te maken hebben met korte termijn liquiditeitsproblemen en/of te hoge schulden. Veel bedrijven hebben gebruik gemaakt van uitstelmogelijkheden voor belastingbetalingen, rente en aflossingen, en andere verplichtingen, maar op een gegeven moment moeten deze verplichtingen worden nagekomen.

 

De WHOA in een notendop

De WHOA biedt ondernemingen de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren door middel van een onderhands akkoord. Dit akkoord kan resulteren in structurele schuldverlagingen, uitstel van verplichtingen, of wijzigingen in de rechten van schuldeisers. Het is een flexibel instrument gebaseerd op contractsvrijheid dat bedrijven de ruimte geeft om hun financiële situatie te verbeteren middels een onderhands akkoord met hun schuldeisers, zonder de noodzaak van een faillissement.

Om de WHOA-procedure te doorlopen, moet de onderneming een startverklaring indienen bij de rechtbank waarin staat dat ze bezig zijn met het voorbereiden van een akkoord. Er zijn twee procedurele opties: een openbare of besloten procedure. In de meeste gevallen zal de besloten procedure de voorkeur genieten, omdat een open procedure de bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming veelal negatief zal beïnvloeden. Het is echter belangrijk op te merken dat juridische bijstand en de benoeming van een waarderingsdeskundige een pré zijn om het proces in goede banen te leiden.

 

Bedrijfsovername met Ronald van Rijn bij JBR

Belangrijke overwegingen bij de WHOA

De WHOA is een krachtig instrument om het perspectief van ondernemingen in financiële problemen snel te verbeteren.

Bij het overwegen van een WHOA-procedure is professioneel advies essentieel. Onze ervaren adviseurs begrijpen de complexiteit van dit proces en streven ernaar om met u obstakels te identificeren en effectieve oplossingen te bieden. De  WHOA  kan een effectief instrument zijn om bedrijven in problemen te helpen hun perspectief te verbeteren.

Onze aanpak is praktisch en gericht op het herstellen van de continuïteit van uw onderneming, waarbij wij nauw samenwerken met juridische experts. Vertrouw op ons advies om weloverwogen beslissingen te nemen. Met uitgebreide diensten en diepgaande kennis op gebieden als Corporate Finance, Strategy, Restructuring, en Interim & Governance, staan we paraat om u te ondersteunen. Neem vandaag nog contact op voor professioneel en betrouwbaar advies.

 

Professioneel advies

Terwijl we niet alle juridische en procedurele details kunnen behandelen, zijn er enkele cruciale elementen die we benadrukken.

Bij de WHOA zijn er essentiële aspecten en fasen waar u op moet letten.

 

Op verzoek van de onderneming of herstructureringsdeskundige kan de rechtbank een afkoelingsperiode afkondigen voor een periode van maximaal 4 maanden (te verlengen met nogmaals maximaal 4 maanden). Gedurende deze tijd mogen schuldeisers geen actie ondernemen tegen de onderneming, zoals het uitwinnen van zekerheden of een faillissementsaanvraag indienen, teneinde te voorkomen dat de beoogde herstructurering wordt gefrustreerd en de waarde van de onderneming wordt aangetast.

Binnen deze afkoelingsperiode dient de schuldenaar of herstructureringsdeskundige een herstructureringsplan op te stellen, ook wel het WHOA akkoord genoemd. Dit akkoord behandelt diverse aspecten, waarvan een waardering van de onderneming op basis van reorganisatie- en liquidatiewaarde een belangrijk onderdeel is. Het uitgangspunt hierbij is dat schuldeisers niet slechter af mogen zijn onder het WHOA akkoord dan in geval van faillissement.

Schuldeisers en aandeelhouders worden in klassen ingedeeld op basis van verschillende criteria, zoals zekerheidsrechten en de rangorde van hun vorderingen, en brengen hun stem uit ten aanzien van het aangeboden akkoord. Het is van cruciaal belang dat minstens één klasse van schuldeisers instemt met het akkoord voor een succesvolle uitkomst. Dit dient te gebeuren bij twee derde meerderheid van die klasse, waarna de rechter het akkoord verbindend kan verklaren jegens de gehele klasse (de zogenaamde ‘intra class cram down’) en onder voorwaarden zelfs jegens andere klassen (de zogenaamde ‘cross class cram down’).

Uiteindelijk zal de rechter het akkoord moeten goedkeuren, ‘homologeren’, tenzij er sprake is van één of meer algemene of specifieke afwijzingsgronden. Voorbeelden van algemene afwijzingsgronden zijn het niet voldoende gewaarborgd zijn van nakoming van het akkoord (bijv. onder het akkoord is het voorzien dat de onderneming alsnog een liquiditeitstekort zal hebben) en het onvoldoende informeren van schuldeisers. Voorbeelden van specifieke afwijzingsgronden zijn een afwijking van de wettelijke rangorde van schuldeisers of schuldeisers die minder dan 20% van hun vordering krijgen. Na homologatie van het akkoord wordt het verbindend voor de onderneming, stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders.

http://Twee%20mannen%20schudden%20de%20hand%20bij%20JBR

JBR dé juiste keuze

Advies WHOA

Onafhankelijk en transparant

We werken altijd vanuit een onafhankelijke adviesrol. Een open manier van zakendoen, die inmiddels heel wat opdrachtgevers aan ons heeft gebonden en menig ambassadeur oplevert.

Diepgaande sectorkennis

JBR adviseert en begeleidt bedrijven in sectoren waar de belangen en uitdagingen groot zijn — Maritime & Offshore, Energy & Environment, Healthcare, Food & Agri, Industrial Markets en Digital & Technology.

Dedicated teams

We werken nauw samen met u in specifiek samengestelde projectteams, bestaande uit corporate finance adviseurs, strategen en researchers. De adviseurs van JBR fungeren graag als vertrouwd sparringpartner en zijn gecommitteerd om voor u het beste resultaat te bereiken. Die werkwijze wordt door klanten zeer gewaardeerd.

http://Onafhankelijk%20en%20transparant

Onafhankelijk en transparant

http://Diepgaande%20sectorkennis

Diepgaande sectorkennis

http://Jarenlange%20ervaring

Jarenlange ervaring

Neem persoonlijk contact op met het team

Wilt u een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs aangaan over het bovenstaande, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

http://Ronald%20van%20Rijn

Ronald van Rijn
Managing Partner JBR

http://Caspar%20van%20der%20Geest

Caspar van der Geest
Partner

http://Rick%20ter%20Maat

Rick ter Maat
Partner

http://Rocher%20Hulst

Rocher Hulst
Principal