JBR M&A transactie

Caspar de Haan- Rendon Onderhoudsgroep

JBR trad op als M&A adviseur voor Rendon Onderhoudgroep.

Het dealteam van JBR Corporate Finance bestaat uit:
Harold Brummelhuis en Rogier Tigchelaar.

Auteur: Harold Brummelhuis

Caspar de Haan neemt Rendon Onderhoudsgroep over

 

Caspar de Haan, specialist in onderhoud en verduurzamen van vastgoed, neemt per 1 september 2022 branchegenoot Rendon Onderhoudsgroep over. Beide regionaal sterk verankerde familiebedrijven kunnen op deze manier nog beter inspelen op de steeds complexere en grotere marktvraag van relaties in het verder verduurzamen en onderhouden van hun vastgoed. Door de verschillende specialismen van beide bedrijven te bundelen, kan aan opdrachtgevers een breder dienstenpakket worden aangeboden. Met de overname wordt ingespeeld op de groeiende behoefte aan goed opgeleide vakmensen in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Feiten en cijfers

Rendon Onderhoudsgroep

Rendon Onderhoudsgroep is actief in het onderhoud en duurzaamheidsbeheer van vastgoed.

  • Rendon Onderhoudsgroep is een innovatief bedrijf en specialist in de onderhouds- en renovatiemarkt
  • Het bedrijf is voornamelijk actief in Noord-Brabant en de Randstad en opereert vanuit drie locaties in Voorburg, Arkel en Eindhoven en heeft een vestiging in Haarlem.
  • Rendon is al meer dan 25 jaar een participatie van VADO Beheer, een Nederlandse investeringsmaatschappij opgericht door de familie Van Doorne na de verkoop van de DAF bedrijven

Caspar de Haan

Caspar de Haan is ook actief in het onderhoud en duurzaamheidsbeheer van vastgoed.

  • Caspar de Haan is een onderhouds- en renovatiebedrijf sinds 1749 en voornamelijk actief in Noord-Brabant en Limburg
  • Eerder dit jaar fuseerden Caspar de Haan en De Variabele tot een toonaangevende speler in de Nederlandse vastgoedonderhoudsmarkt met meer dan 700 medewerkers en een omzet van ruim € 150 miljoen
  • NPM Capital werkt samen met Caspar de Haan en De Variabele om de nieuwe groep in staat te stellen aanzienlijke investeringen te doen in waardecreatie op lange termijn, inclusief acquisities

1 september 2022

Persbericht

Caspar de Haan, specialist in onderhoud en het verduurzamen van vastgoed, neemt per 1 september 2022 branchegenoot Rendon Onderhoudsgroep over. Beide regionaal sterk verankerde familiebedrijven kunnen op deze manier nog beter inspelen op de steeds complexere en grotere marktvraag van woningcorporaties in het verder verduurzamen en onderhouden van hun vastgoed.

Door de verschillende specialismes van beide bedrijven te bundelen, kunnen zij opdrachtgevers een breder dienstenpakket aanbieden. Met de overname spelen de partijen in op de groeiende behoefte aan goed opgeleide vakmensen in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Vaklieden centraal

Caspar de Haan en Rendon zijn familiebedrijven die al generaties lang bestaan en die weten hoe je aan een solide toekomst bouwt. In de visie van beide organisaties staan mensen daarbij centraal. Cas de Haan, aandeelhouder van Caspar de Haan: “onze mensen staan voorop, mensen zijn onze succesfactor, zij zorgen ervoor dat onze klanten de best mogelijke dienstverlening krijgen. Daarom hechten we grote waarde aan het doorlopend ontwikkelen van medewerkers. Een mooi voorbeeld hiervan is de Caspar de Haan Academy die we in 2017 hebben opgericht om alle medewerkers van de organisatie de kans te geven verder te groeien. De vaklieden kunnen zo in eigen huis hun kennis verbreden, het werk uitdagend houden en duurzaam inzetbaar blijven”.

“Een filosofie die naadloos aansluit bij de ‘blijvend leren’-visie van Rendon”, aldus algemeen directeur Tom Heintjes van Rendon. “Doordat onze professionele vakmensen waar nodig gebruik gaan maken van elkaars expertise kunnen beide organisaties juist in deze uitdagende arbeidsmarkt verder groeien”.

Inspelen op markt van de toekomst

Rendon heeft 134 medewerkers en opereert vanuit drie vestigingen in Voorburg, Arkel en Eindhoven en een dependance in Haarlem. Met de overname van Rendon breidt Caspar de Haan geografisch verder uit naar het midden en het westen van Nederland.

Door de samenwerking ontstaat meer slagkracht op het gebied van innovatie, automatisering, werving van toptalenten en risicobeheersing. Beide organisaties brengen daarbij hun eigen specialismes in. Een voorbeeld hiervan is de expertise op het gebied van betonherstel en vloercoatings zoals die door Rendon wordt ingebracht.

Landelijke partner in vastgoedverduurzaming

In mei van dit jaar is Caspar de Haan samengegaan met De Variabele. Ook een familiebedrijf en ook specialist in de onderhouds- en renovatiemarkt. De Variabele is vooral actief in het midden en oosten van Nederland. Caspar de Haan en De Variabele zijn ook na het samengaan onder de eigen naam in de eigen regio’s blijven werken.

Met de fusie van Caspar de Haan en De Variabele is een leidende partij ontstaan in de Nederlandse vastgoed- en onderhoudsmarkt met ruim 700 medewerkers en een omzet van ruim € 150 miljoen. De combinatie heeft de ambitie om uit te groeien tot een landelijke speler in vastgoedverduurzaming. Met de komst van Rendon wordt haar geografische positie nu verder versterkt.

Met het aansluiten bij Caspar de Haan neemt Rendon na 26 jaar samenwerking afscheid van de VADO-familie. VADO heeft zorgvuldig nagedacht over de verkoop van Rendon en de afgelopen jaren haar focus in investeringen meer gericht op bedrijven in de Metaal & Kunststof en Machine- & Apparatenbouw. Deze passen beter in haar investeringsstrategie. De bedrijven in die segmenten binnen VADO hebben veel met elkaar gemeen en versterken elkaar vaak ook onderling.

Voor de lange termijn-waardecreatie van Rendon is samenwerking met Caspar de Haan en De Variabele meer voor de hand liggend en schept die kansen voor een gezonde verdere ontwikkeling van Rendon.

Op de foto van links naar rechts: Keti van Paassen (Rendon Onderhoudsgroep) – Cas de Haan (Caspar de Haan onderhoud & renovatie) – Aart Fortanier (VADO Beheer) – Tom Heintjes (Rendon Onderhoudsgroep)

 

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Harold%20Brummelhuis

Harold Brummelhuis
Principal

http://Rogier%20Tigchelaar

Rogier Tigchelaar
Senior Consultant Corporate Finance