icon

Bezoek ons op de ITF World 2024 op 21 en 22 mei in Antwerpen

|Meer infomatie

Interview

Onze klanten hebben een blind vertrouwen in ons

‘Door onze focus en onze sectorkennis zijn er een aantal (verkoop-)mandaten die eigenlijk alleen bij ons terecht komen.’

Auteur: Ronald van Rijn 🇳🇱

Artikel van Brookz 500 – editie 2022

Bij JBR zien ze zichzelf als one big happy family, waarbij het belang van de klant uiteraard voorop staat.

‘Als collega’s vangen we elkaar op, er wordt onderling veel gespard en daarnaast houden we de closing dinners voor onze klanten ook hier op kantoor’

In Zeist winden ze er geen doekjes om. JBR wil het aanspreekpunt zijn voor vraagstukken op het gebied van cor­porate finance voor zowel (Nederlandse) ondernemers in het MKB als voor captains of industry. ‘Daarmee wil ik de andere dis­ciplines die we in huis hebben beslist niet tekortdoen’, glimlacht managing part­ner Ronald van Rijn, ‘maar corporate finance is nou eenmaal de kurk waar wij op drijven en waarmee dit bureau groot is geworden.’ Volgens Van Rijn komt dat deels omdat JBR onderdeel is van Global M&A, een internationaal samenwerkings­verband van advieskantoren op het gebied van corporate finance. ‘Meer dan de helft van de opdrachten die we binnenhalen komt daardoor waarschijnlijk ook uit het buitenland’, zo schetst Van Rijn de situatie.
JBR is een onafhankelijk adviesbureau, waar ongeveer 40 mensen werken, dat al sinds 1984 bestaat en actief is op het gebied van corporate finance, het beant­woorden van strategische vraagstukken en dat helpt bij het uitvoeren van her­structureringen. De wortels van JBR lig­gen in Rotterdam, waar het kantoor des­tijds werd opgericht door de naamgevers van het adviesbureau: Jeltsma, Van Biert en Randoe, waarvan alleen de B – van Kees van Biert – nog verbonden is aan JBR. De klanten van JBR zijn meestal afkomstig uit het hogere segment in het MKB, met een jaaromzet vanaf tien miljoen euro. Maar ook multinationals en internatio­naal opererende (familie-)bedrijven ken­nen JBR inmiddels goed.


Saamhorigheid bij Jbr

Wat maakt JBR uniek ten opzichte van de andere advieskantoren? Van Rijn: ‘Naast onze sectorkennis zijn het uiteindelijk onze mensen die het verschil maken. Er is bij ons veel saamhorigheid. En een diep­geworteld besef dat we het met zijn allen moeten doen. Er wordt hier hard gewerkt, jonge mensen worden bij ons op kantoor opgevangen. En als ze thuis niet onder ideale omstandigheden kunnen wer­ken, wordt er om die saamhorigheid te benadrukken samen gekookt en onderling veel gespard. Ook de closing dinners voor onze klanten houden we hier op kantoor. Want uiteindelijk draait het allemaal om onze klanten.’

Hoewel JBR al sinds begin jaren negen­tig weg is uit Rotterdam, doet het advies­kantoor nog steeds veel deals in de mari­tieme en offshore-sector. De Rotterdamse haven is nooit uit zicht geraakt. Collega Rick ter Maat, sinds 2021 partner bij JBR en binnen het bureau sectorexpert voor de maritieme en offshore-sector, vult aan: ‘Sinds we in Zeist zitten, hebben we meer deals gedaan in de Rotterdamse haven dan toen JBR nog in Rotterdam zat. Misschien juist wel omdat we de zaken op afstand veel beter kunnen beoordelen.’

Volgens Ter Maat is een andere belang­rijke reden dat JBR nog regelmatig vanuit de Rotterdamse haven wordt gebeld dat de maritieme sector nogal wat uitdagingen heeft. Ter Maat: ‘We hebben zelfs een grote klant in de mari­tieme sector, waarvan ik de naam helaas niet kan noemen, waar we echt alles voor doen. Eigenlijk zijn we de interne M&Aafdeling van het bedrijf. Als wij zeg­gen dat ze een bepaald bedrijf in de sector moeten kopen, dan doen ze dat. Ze heb­ben een blind vertrouwen in JBR.’

Andere sectoren waar het advieskantoor ook de nodige expertise/sectorkennis in heeft opgebouwd en waar het een gros aan klan­ten bedient zijn energy and environment (energie en milieu), food and agri (voed­sel en landbouw) en healthcare(gezond­heidszorg).

‘Wij willen door de sectorkennis die we in huis hebben de logische keus zijn voor een ondernemer’

Werelddeals van JBR

De meest in het oog springende deal voor JBR in 2021 was volgens Van Rijn en Ter Maat de verkoop van containerterminal Rotterdam Short Sea Terminals (RST) door de Nederlandse C. Steinweg Group aan twee grote internationale investeer­ders: het Britse Blue Ocean Capital en het Amerikaanse Crestline Capital. Ter Maat: ‘Dat was een deal waarbij we er vrij zeker van zijn dat we ook de maximale waardering hebben gekregen voor de on­derneming.’

Een andere transactie van JBR die er mag zijn, was de verkoop van een meer­derheidsbelang in De Poli Tankers, een Nederlandse rederij voor de chemie-en gasmarkt, aan de Franse maritieme dienstverlener Sogestran Group. Van Rijn: ‘Dat was een heel complexe deal waarbij wij De Poli bijstonden en waar we ons ook intensief hebben bemoeid met de financiering die nogal ingewikkeld was.’

Wat Van Rijn en Ter Maat opvalt op de fusie- en overnamemarkt en wat een trend is die zich waarschijnlijk ook in 2022 doorzet, is dat renewables weer in schwung zijn. Zo zijn in de scheepvaart de eerste sustainability-linked bonds (groene obligaties) al gesignaleerd. ‘Dat hele duurzaamheidsverhaal is ook een belangrijke driver, zowel voor de fusie-en overnamemarkt als aan de financierings­kant’, aldus Van Rijn en Ter Maat.

Beide partners zien de toekomst voor JBR dan ook zonnig tegemoet. ‘Door onze focus en onze sectorkennis zijn er een aantal (verkoop-)mandaten die eigenlijk alleen bij ons terecht komen. Wij willen door de sectorkennis die we in huis heb­ben ook de logische keus zijn voor een ondernemer of captain of industry. Die kennis en focus moet ervoor zorgen dat de telefoon juist bij ons rinkelt.’

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Ronald%20van%20Rijn

Ronald van Rijn 🇳🇱
Managing Partner JBR

http://Rick%20ter%20Maat

Rick ter Maat 🇳🇱
Partner