Artikel van consultancy.nl

Klimaattransitie en talenttekort stuwt M&A

Lees het artikel van consultancy.nl over de megaopgave van de klimaattransitie, de schaarste aan talent en de overnameactiviteit in de installatiebranche.

Auteur: Ronald van Rijn
2023 Heating Service Installatie techniek

De megaopgave van de klimaattransitie en de schaarste aan talent zorgen voor flink meer overnameactiviteit in de installatiebranche. De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet, zo blijkt uit onderzoek van JBR.

De megaopgave van de klimaattransitie en de schaarste aan talent zorgen voor flink meer overnameactiviteit in de installatiebranche. De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet, zo blijkt uit onderzoek van JBR.

De installatiebranche speelt een belangrijke rol in het realiseren van de duurzame ambities van de overheid. Verduurzaming van gebouwen vormt hierin een grote factor, zowel voor de utiliteits- als woningbouw.

De installatiesector draagt hieraan bij door middel van het aanleggen, installeren en onderhouden van ventilatie-, verwarming- en koelsystemen. Denk onder andere aan warmtepompen, warmteterugwinsystemen en klimaatregulering. Daarnaast zorgt de toenemende elektrificatie en daaraan gerelateerde netproblematiek voor de opkomst van een nieuw segment aan installatiewerk voor energieopslagsystemen, zoals waterstofopslag, batterijsystemen en aardwarmte.

 


Aantal fusies en overnames in de installatiemarkt

Aantal fusies en overnames in de installatiemarkt

Bron: CBS StatLine

 


 

Voor zowel de utiliteits- als woningbouw zag de installatiebranche de afgelopen jaren een sterke groei van de markt, zo blijkt uit de Installatiemarktmonitor 2023 van JBR. Daarbij is ook het aantal fusies en overnames flink toegenomen, zegt Ronald van Rijn, managing partner bij JBR. “De sector laat een jaarlijkse groei van ongeveer 19% in fusies en overnames zien sinds Covid-19.”

“Deze trend is grotendeels toe te schrijven aan de structurele vraag naar installatiediensten voortkomend uit de ontwikkeling van duurzame technologieën in verschillende sectoren”, vult Rogier Tigchelaar (senior consultant bij JBR) aan.

 

Klimaatneutraal Nederland

De verduurzaming van gebouwen vormt een belangrijke aanjager voor een klimaatneutraal Nederland. “We zijn bezig met een enorme transitie richting energieneutrale woningen”, zegt Van Rijn. “Dit omvat allerlei initiatieven, zoals de warmtetransitie (de overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor verwarming), installatie van zonnepanelen en het gebruik van slimme energiemanagementsystemen”.

“Dit levert veel werk op voor installateurs”, zegt Van Rijn, die erop wijst dat de klimaatambities van de overheid om Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken ervoor zorgen dat aan deze trend voorlopig zeker geen einde komt. “De klimaatambities worden bovendien ondersteund door de onzekerheid op de energiemarkt”, volgens Van Rijn.


Aantal bedrijven in de installatiemarkt

Aantal bedrijven in de installatiemarkt

Bron: CBS StatLine

 


 

Personeel overnemen

Tegelijkertijd zien installatiebedrijven zichzelf geconfronteerd met verschillende grote uitdagingen. Met stip bovenaan staat het tekort aan technici. Tigchelaar: “Er is vooral een groot gebrek aan monteurs, die goed zijn voor ruwweg 60% van het personeel in de installatiearbeidsmarkt. De komende jaren neemt het werknemerstekort nog verder toe, boven op de reeds bestaande tekorten.”

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, besteedt de installatiebranche veel geld aan opleidingstrajecten, onder meer gericht op het omscholen van mensen uit andere sectoren. Maar dit is niet genoeg en kost bovendien veel tijd. Daarnaast vragen de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe installatieoplossingen steeds meer gespecialiseerde kennis van monteurs.

Om op kortere termijn toch de benodigde handen binnen te halen, wagen bedrijven zich vaak op het overnamepad. “Het opkopen van branchegenoten om zo hun medewerkers binnen te halen is een gebruikelijke strategie in de huidige markt.”

 


Arbeidsmarktkrapte (in aantal per jaar)

Arbeidsmarktkrapte (in aantal per jaar)

Bron: KBA Nijmegen & Wij-Techniek

 


 

Het overnamepad biedt echter meer voordelen. Bij veel acquisities geldt strategische uitbreiding als de belangrijkste drijfveer. “Door gerichte overnames kunnen partijen hun portfolio uitbreiden en hun positie op de markt versterken”, aldus Van Rijn. “Door strategische overnames kunnen ze nieuwe technologieën en expertise verwerven, kostensynergie realiseren, hun klantenbestand en werkgebied vergroten en toegang krijgen tot nieuwe markten”.

Wapenen tegen inflatie

Extra schaal kan daarnaast bijdragen aan verdere professionalisering en meer efficiëntie in de bedrijfsvoering, waaronder in backoffice-processen zoals finance, sales, ICT, HR en legal. Ook kan het plannen van de werkzaamheden worden geoptimaliseerd en krijgen kennisdeling en expertise een impuls. Verder zorgt de toename in inkoopvolumes voor betere voorwaarden bij groothandels en importeurs.

Deze schaalvoordelen relateren ook aan die andere grote kopzorg waar installatiebedrijven vandaag de dag mee kampen: de hoge inflatie. Tigchelaar: “Ondernemers binnen de bouw- en installatiesector ondervinden uitdagingen door stijgende inkoopkosten. De prijzen van onder andere hout, staal en plastic zijn in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen, en hetzelfde gebeurt nu met energie-intensieve materialen als beton, bakstenen en cement.”

Private equity rukt op

Al met al creëren deze ontwikkelingen een zeer aantrekkelijk landschap voor fusies en overnames. Het is dan ook niet verwonderlijk dat private equity zich meer en meer begint te roeren. JBR constateert dat private equity-kantoren steeds actiever worden binnen de installatiebranche, waarbij ze geregeld de buy-and-buildstrategieën van installatiebedrijven financieren. Deze trend brengt op haar beurt weer onafhankelijke installateurs in beweging, die het gevoel krijgen dat het aan- of afhaken is.

Deze trend brengt op haar beurt weer onafhankelijke installateurs in beweging, die het gevoel krijgen dat het aan- of afhaken is. “Tezamen resulteert dit in de fusie- en overnamemarkt die we momenteel zien”, aldus Van Rijn. “Gekenmerkt door toenemende activiteit, een beeld dat bovendien structureel van aard is.”

 

Bron: Consultancy.nl

Heeft u vragen over: Samenwerkingen, fusies of overnames die bij uw organisatie spelen of kunnen gaan spelen, zoals;

  • uitbreiding of inkrimping van uw portfolio aan activiteiten in de installatiesector;
  • relevante trends en ontwikkelingen in uw segment en wat dat betekent voor de strategie van uw onderneming;
  • de advieswerkzaamheden van JBR in de installatiesector en wat JBR voor u kan betekenen;

 

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Ronald%20van%20Rijn

Ronald van Rijn
Managing Partner JBR

http://Rogier%20Tigchelaar

Rogier Tigchelaar
Senior Consultant Corporate Finance

http://Rik%20van%20Meirhaeghe

Rik van Meirhaeghe
Managing Partner JBR Belux


http://Jelmer%20Haites

Jelmer Haites
Business Analyst

http://Alexander%20Rutten

Alexander Rutten
Business Analyst