JBR M&A transactie

Stichting PrivaZorg en Stichting Fundis

JBR trad op als M&A adviseur voor Stichting PrivaZorg.

Het dealteam van JBR Corporate Finance bestaat uit:
Caspar van der Geest.

Privazorg wordt onderdeel van het netwerk van Fundis

De NZa en ACM hebben het voornemen tot samenwerking van Fundis en PrivaZorg goedgekeurd. Daarmee is de bestuurlijke fusie van beide ondernemingen per 1 oktober een feit.

Feiten en cijfers

Stichting PrivaZorg

Stichting PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die verschillende extramurale zorgdiensten levert, waaronder verpleging & verzorging, huishoudelijke hulp en begeleiding in Midden- en Zuid-Nederland .

  • Privazorg verleent zorg via een netwerk van lokale vestigingen die een belangrijke spil zijn in de lokale band tussen zorgverleners en hun cliënten
  • PrivaZorg werkt voornamelijk met freelance zorgverleners Voorafgaand aan de transactie heeft JBR een gedegen onderzoek gedaan naar de toekomst van PrivaZorg, inclusief diverse scenario-analyses
  • Een van de conclusies was dat PrivaZorg wilde fuseren met een goed presterende, stabiele en landelijk opererende partner JBR heeft Stichting PrivaZorg bijgestaan tijdens het gehele fusieproces
  • Het juridisch advies is gegeven door Wijn & Stael

 

 

Stichting Fundis

Stichting Fundis participeert in bedrijven die verschillende vormen van zorg verlenen, waaronder zorg & verpleging en huishoudelijke hulp aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken – tot nu toe vooral in Zuid-Holland en Utrecht.

  • Fundis is ervan overtuigd dat freelance zorgverleners de komende jaren een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het oplossen van de grote personeelsschaarste in de ouderenzorg Fundis wil extra potentieel buiten de reguliere zorgarbeidsmarkt aanboren en heeft hiervoor een platform ontwikkeld
  • PrivaZorg is door haar netwerk in Nederland en relaties met freelancers bij uitstek geschikt voor gebruik van de technologie

1 oktober 2020

Persbericht

De NZa en ACM hebben het voornemen tot samenwerking van Fundis en PrivaZorg goedgekeurd.
Daarmee is de bestuurlijke fusie van beide ondernemingen per 1 oktober een feit.

Met deze fusie wordt PrivaZorg een zelfstandig onderdeel van het netwerk van Fundis. Eind 2021 zal de juridische fusie plaats vinden. JBR heeft PrivaZorg begeleid bij de strategische heroriëntatie, het zoeken naar geschikte partners en de fusieonderhandelingen met Fundis.

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Caspar%20van%20der%20Geest

Caspar van der Geest
Partner