Case

Positionering van digitale speler in geld- en waardetransport

JBR deed strategisch onderzoek voor een digitale speler in het professionele geld- en waardetransport

Auteur: Merijn Veltkamp

Opdracht

JBR is gevraagd om onderzoek te doen naar de positionering van haar opdrachtgever in verschillende geografische markten en wat het potentieel en de commerciële haalbaarheid is van het betreden van een nieuwe geografische markt.

 

Achtergrond

Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in professioneel geld- en waardetransport en biedt een totaaloplossing voor verschillende type retailers. Om geïdentificeerde groeikansen te kunnen verzilveren heeft onze opdrachtgever in 2018 verschillende investeerders benaderd voor het verkrijgen van een groeifinanciering. Als onderbouwing voor deze financieringsvraag is een investment proposal opgesteld.

 

Probleemstelling

Na het bestuderen van het investment proposal zijn er aanvullende vragen ontstaan bij een mogelijke investeerder die beantwoord dienden te worden om een sluitende investment case te maken. Kernvragen hierbij waren de geschiktheid van de positionering van onze opdrachtgever en de uniekheid ten opzichte van concurrentie, het potentieel en commerciële haalbaarheid in de nieuwe markt, en de voorsprong die onze opdrachtgever heeft ten opzichte van andere spelers.

 

Onze bijdrage

JBR heeft de vragen van de potentiële investeerder beantwoord door de twee geografische markten afzonderlijk te analyseren door middel van deskresearch, interviews met industrie experts, huidige en potentiële klanten en een commerciële partner van onze opdrachtgever.

Met betrekking tot de huidige geografische markt is de positionering van de opdrachtgever onderzocht door onder andere het concurrentieveld te analyseren en de unique selling points van de propositie plus de belangrijkste redenen voor keuze van klanten voor onze opdrachtgever in kaart te brengen. Daarnaast is de commerciële haalbaarheid van de commerciële prognoses geëvalueerd in het licht van de marktdynamiek en de strategische positie van de opdrachtgever.

Het potentieel in de nieuwe geografische markt en de commerciële haalbaarheid van de prognoses zijn onderzocht door onder andere te kijken naar de omvang en dynamiek van deze markt, het concurrentieveld, de unique selling points van de propositie in deze markt en het marktpotentieel.

 

Het resultaat

De bevindingen zijn in een addendum van het oorspronkelijke investment proposal weergegeven en besproken met het management van onze opdrachtgever en de mogelijke nieuwe investeerder. Onder andere op basis van dit addendum heeft de investeerder besloten om tot de investering over te gaan.

 

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate

http://Ronald%20van%20Rijn

Ronald van Rijn
Managing Partner JBR