Case

Onderzoek naar sociaaleconomische impact Apollo Vredestein

JBR deed het strategische onderzoek.

Auteur: Merijn Veltkamp

Opdracht

JBR is door de provincie Overijssel en Oost.nl gevraagd om onderzoek te doen naar de sociaaleconomische impact van Apollo Vredestein voor haar toeleveranciers, kennispartners, het cluster plastic en rubber en andere stakeholders binnen regio Twente en andere delen van Nederland.

 

Achtergrond

Vredestein heeft haar oorsprong in Twente en een rijk verleden als bandenfabrikant in de regio met meer dan 100 jaar historie. Apollo Vredestein heeft, naast een bandenfabriek, een in Enschede gevestigde wereldwijde R&D Centre waar banden worden ontwikkeld en getest. De onderneming heeft een belangrijke functie in de regio Twente en voor het cluster rubber en kunststof. In 2009 is Vredestein Banden B.V. overgenomen door Apollo Tyres Ltd. uit India. In de zomer van 2020 werd een grote reorganisatie aangekondigd welke volgens het moederbedrijf noodzakelijk was wegens de verlieslatende productie van het overgrote deel van de in Enschede geproduceerde banden.

 

Probleemstelling

Het potentieel wegvallen van een belangrijk deel van de productie van de banden in Enschede kan een negatieve impact hebben op toeleveranciers, kennispartners, het concurrentievermogen van de regio en van het cluster rubber en kunststof in Nederland. Gegeven de grote belangen, stond deze casus op de agenda van de lokale, regionale en landelijk overheden. Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken was er behoefte aan inzichten op het gebied van de sociaaleconomische impact voor een breed kader van belanghebbenden.

 

Onze bijdrage

JBR heeft het ecosysteem waarbinnen Vredestein opereert en de waardeketen met toeleveranciers en kennispartners in kaart gebracht. Daarnaast is de sociaaleconomische impact van Vredestein bepaald voor de primaire en secundaire toeleveranciers en kennispartners. Als laatste is, aan de hand van de elementen van Porter’s Diamond Model (zie figuur 1 hieronder), bepaald wat de impact van Vredestein is op het concurrentievermogen van het cluster rubber en kunststof. JBR heeft deze inzichten verkregen door een combinatie van deskresearch en het uitvoeren interviews met betrokken partijen.

 

Het resultaat

De bevindingen in het rapport zijn besproken met de opdrachtgever, het ministerie van economische zaken en de federatie NRK en zijn ingezet als onderdeel van het maken van beleidskeuzes in deze casus.

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate

http://Ronald%20van%20Rijn

Ronald van Rijn
Managing Partner JBR