Case

JBR voerde financiële benchmark uit te voor familie-office

Inzichten uit deze benchmark zijn gebruikt om concrete strategische kansen en vervolgstappen te definiëren.

Auteur: Kees van Biert
  • Founding en Associate Partner
  • LinkedIn

Opdracht

JBR is door de klant gevraagd om een financiële benchmark uit te voeren voor een groep van juridische entiteiten binnen de verschillende divisies van de onderneming van de klant.

 

Achtergrond

Als input voor strategische discussies was er behoefte aan meer inzicht in de prestaties van de verschillende entiteiten en hoe deze presteerde ten opzichte van peer companies. Vanuit het managementteam is toen besloten om een benchmark uit te voeren.

Concrete doelstellingen van de benchmark waren:

  • Richting geven aan groeidoelstellingen en het identificeren van groeigebieden
  • Inzicht te krijgen in het rendement voor alle kapitaalsverschaffers en voor de aandeelhouder in het bijzonder
  • Inzicht krijgen in welke divisies een investering het beste rendeert en waar het toevoegen van eigen vermogen in de toekomst het beste rendement oplevert
  • Inzicht krijgen in de solvabiliteit/leverage van de eigen bedrijven en van peer companies

 

Probleemstelling

Om een goede financiële benchmark uit te voeren staan een aantal uitdagingen centraal. Ten eerste dient er een financieel raamwerk opgesteld te worden bestaande uit relevante financiële KPI’s. Het is hierbij essentieel om een juiste balans te creëren tussen de mate van detail van de informatie en de arbeidsintensiteit en mogelijke complexiteit.

Daarnaast dienen de meest geschikte peer companies geselecteerd te worden waarbij er goed nagedacht dient te worden over de vergelijkbaarheid van de ondernemingen ten aanzien van bijvoorbeeld het productportfolio en de grootte van de onderneming.

De beschikbaarheid van data is vaak een uitdaging en dient dan ook zo vroeg mogelijk in kaart gebracht te worden.

 

Onze bijdrage

JBR heeft een financiële benchmark opgezet per divisie, waarbij de cijfers van iedere divisie vergeleken werden met market peers. Vijf elementen waren in de benchmark van belang: gerealiseerde omzetgroei, het rendement op de verkopen, de capital turnover, het rendement op het eigen vermogen en de solvabiliteit.

De Return on Invested Capital (ROIC) is gebruikt als maatstaaf om te bepalen in hoeverre een bedrijf in staat is om waarde te creëren voor de kapitaalverschaffers. Door middel van een financieel model per divisie werden de prestaties van de entiteiten van de afgelopen jaren vergeleken en met behulp van kwalitatieve kennis van de specifieke sectoren en bedrijven werden de uitkomsten geduid. Inzichten uit deze benchmark zijn gebruikt om concrete strategische kansen en vervolgstappen te definiëren.

 

Het resultaat

De bevindingen zijn aan het einde van elke schifting besproken met de opdrachtgever en diende daarna als input voor een strategische off-site met de Raad van Commissarissen van de onderneming.

*Op verzoek van de opdrachtgever wordt de naam van het bedrijf niet genoemd.

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate