Case

JBR is benaderd voor concretiseren van buy-and-build strategie familie-office

JBR heeft aantal sub-sectoren teruggebracht naar zes meest aantrekkelijke sub-sectoren.

Auteur: Kees van Biert
  • Founding en Associate Partner
  • LinkedIn

Opdracht

JBR is door een Familie-office benaderd voor de ondersteuning in het verder concretiseren van een buy-and-build strategie.

 

Achtergrond

De opdrachtgever is georganiseerd in verschillende divisies met elk verschillende product-markt combinaties. Voor het realiseren van verdere groei en het verminderen van de afhankelijkheid van de totale onderneming van de economische cyclus is er behoefte aan uitbreiding van het aantal divisies.

 

Probleemstelling

De klant had reeds een richtgevend kader voor de buy-and-build strategie geformuleerd en was op zoek naar ondersteuning in het bepalen van de sub sector waar de strategie zich op moet richten. Belangrijke uitdaging bij deze vraagstelling was om de grote groep aan potentiële sub sectoren op een effectieve en efficiënte wijze terug te brengen tot een kleine groep van meest geschikte sub sectoren.

 

Onze bijdrage

Samen met de klant heeft JBR in verschillende schiftingen het aantal sub-sectoren teruggebracht van 50+ naar de zes meest aantrekkelijke sub-sectoren. Het raamwerk, dat gebruikt werd bestond uit drie stappen met elk een set aan criteria. We hebben aan de ene kant gekeken naar het strategisch potentieel van een sub sector en aan de andere kant naar de mogelijkheid voor een succesvolle entry middels een buy-and-build strategie. Tijdens het proces zijn de verschillende invalshoeken samengekomen en hebben er verschillende workshops plaatsgevonden om de bevindingen te bespreken en kritisch te beoordelen ten einde een gezamenlijk gedeelde visie te ontwikkelen.

 

Het resultaat

De bevindingen zijn aan het einde van elke schifting besproken met de opdrachtgever en diende daarna als input voor een strategische off-site met de Raad van Commissarissen van de onderneming.

*Op verzoek van de opdrachtgever wordt de naam van het bedrijf niet genoemd.

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Kees%20van%20Biert

Kees van Biert
Founding en Associate Partner

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate