Case

JBR is benaderd door transportbedrijf voor definiëren groeistrategie

Het strategische plan is gepresenteerd aan de meerderheidsaandeelhouder en de RvC en goedgekeurd.

Auteur: Ronald van Rijn

Opdracht

JBR is benaderd door een transportbedrijf voor ondersteuning in het definiëren van een groeistrategie en rationalisatie van het huidige portfolio van productmarkt combinaties.

 

Achtergrond

De opdrachtgever transporteert zware units, exceptionele ladingen en bulkgoederen voor bedrijven voornamelijk actief in de energietransitie, de industrie en de bouw- en infrasector. De sector heeft structureel te maken met krappe marges, veroorzaakt door een uitdagend krachtenveld, een beperkt onderscheidend vermogen en de opkomst van digitale platformen.

Daarnaast is er een personeelskrapte door lage instroom en vergrijzing van chauffeurs. Klanten en de overheid stellen steeds strengere eisen met betrekking tot duurzaamheid en digitalisering. Tegelijkertijd wordt er een hoge mate van flexibiliteit van transporteurs verwacht en worden transporteurs geacht bij te blijven met betrekking tot technologie, innovatie en duurzaamheid, hetgeen grote investeringen vereist.

 

Probleemstelling

De meerderheidsaandeelhouder heeft het managementteam verzocht om een strategietraject te starten om gezamenlijk een toekomstbestendige strategie vorm te geven. De wens hierbij is om actief betrokken te worden in het proces en een onderdeel te zijn van de strategische keuzes.

 

Onze bijdrage

Tijdens een eerste werksessie zijn fundamentele strategische vragen besproken en zijn groeihypotheses in kaart gebracht en gedefinieerd als mogelijke groeistrategieën. Om een gefundeerde keuze tussen de alternatieven te kunnen maken is een afwegingskader opgesteld welke de basis vormde voor de projectplanning. Middels externe interviews (klanten, leveranciers, industrie experts), een interne analyse en deskresearch zijn de vraagontwikkeling, het krachtenveld, de sterktes, zwaktes kansen en risico’s in kaart gebracht.

In verschillende werksessies zijn de strategische opties geëvalueerd en is de meest geschikte optie gekozen. Daarnaast is het huidige business unit portfolio geanalyseerd en is er vastgesteld wat de financiële bijdrage en het strategisch potentieel is in combinatie met het gekozen strategische ontwikkelpad. Aan de hand van deze analyse zijn scenario’s voor de rationalisatie van het portfolio opgesteld en is het groeipad verder vormgegeven

 

Het resultaat

Het strategische plan is gepresenteerd aan de meerderheidsaandeelhouder en de RvC en goedgekeurd. JBR is gevraagd om te ondersteunen in fase 2 van het project waarin het strategische meerjarenplan verder wordt vormgegeven en het implementatieplan zal worden opgesteld.

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Ronald%20van%20Rijn

Ronald van Rijn
Managing Partner JBR

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate