Case

JBR is benaderd door groothandel in pv-systemen voor definiëren van groeistrategie

JBR heeft strategische opties uitgewerkt in een businessplan met uitgebreide financiële paragraaf.

Auteur: Merijn Veltkamp
JBR is actief in de sector Energy & Environment

Opdracht

JBR is benaderd door een groothandel in PV-systemen (zonnestroom) voor ondersteuning in het definiëren van een groeistrategie.

 

Achtergrond

De opdrachtgever verkoopt PV-systemen aan solarteurs en installateurs met klanten in het particulieren segment en het zakelijke segment. De markt is sterk in ontwikkeling en kent verschillende technologische ontwikkelingen en geopolitieke uitdagingen.

Er zijn in de laatste jaren belangrijke veranderingen geweest in het speelveld van toeleveranciers waarbij consolidatie van Chinese aanbieders een belangrijke drijver is.

Vraag en aanbod in de verschillende marktsegmenten en de verschillende Europese landen kent een aparte dynamiek (bijv. toegang tot subsidies, teruglevertarieven, klimaat, grootte van projecten, kennisniveau etc.) en dit vraagt om separate analyses en marktbenaderingen.

Daarnaast zijn PV-systemen steeds meer onderdeel van een geïntegreerd systeem met energieopslag en energiemanagement hetgeen nieuwe verdienmodellen mogelijk maakt.

 

Probleemstelling

De opdrachtgever heeft in de afgelopen jaren een sterke groei laten zien, maar is op een kruispunt beland waarbij het door de dynamiek van de markt onduidelijk was wat de beste strategie is om de volgende groeifase vorm te geven.

 

Onze bijdrage

Tijdens een eerste werksessie zijn fundamentele strategische vragen besproken en zijn groeihypotheses in kaart gebracht en gedefinieerd als mogelijke groeistrategieën. Om een gefundeerde keuze tussen de alternatieven te kunnen maken is een afwegingskader opgesteld welke de basis vormde voor de projectplanning.

Middels externe interviews (klanten, leveranciers, industrie experts), een interne analyse en desk research is de vraagontwikkeling, het krachtenveld, de sterktes, zwaktes kansen en risico’s in kaart gebracht. In verschillende werksessies zijn de strategische opties geëvalueerd en de meest geschikte optie is verder uitgewerkt in een businessplan met een uitgebreide financiële paragraaf.

 

Het resultaat

Het strategische plan is gepresenteerd aan de Raad van Commissarissen en goedgekeurd. Het plan wordt in de komende jaren geïmplementeerd.

*Op verzoek van de opdrachtgever wordt de naam van het bedrijf niet genoemd.

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate