icon

Bezoek ons op de ITF World 2024 op 21 en 22 mei in Antwerpen

|Meer infomatie

Case

JBR helpt Europese zorgorganisatie bij definiëren groeistrategie

Identificeren van de kansrijkste product-marktcombinaties voor het verder uitbouwen van de positie in de Nederlandse zorgmarkt.

Opdracht

JBR is benaderd door de Nederlandse entiteit van een Europese zorgorganisatie voor ondersteuning in het identificeren van de kansrijkste product-marktcombinaties voor het verder uitbouwen van de positie in de Nederlandse zorgmarkt.

 

Achtergrond

De opdrachtgever is de Nederlandse dochter van een internationale zorgonderneming. De onderneming is in meerdere Europese landen actief en biedt een volledig, uniform aanbod van zorgvoorzieningen en diensten voor mensen met verminderde autonomie via een netwerk van gespecialiseerde voorzieningen. In de afgelopen jaren heeft de onderneming een paraplu van Nederlandse zorgorganisaties binnen de verschillende segmenten geacquireerd.

De Nederlandse zorgsector zal sterk groeien, onder andere gedreven door vergrijzing. Aan de ene kant bieden ontwikkelingen zoals extramuralisering en digitalisering interessante kansen. Aan de andere kant is de dynamiek in de sector uitermate uitdagend: constante druk op kosten, een complex financieringsstelsel, een dominante rol van overheid en verzekeraars, en krapte aan zorgprofessionals. Niet elke organisatie slaagt erin hoge zorgkwaliteit en winstgevende businessmodellen met elkaar te combineren.

 

Probleemstelling

In de afgelopen jaren lag de focus van de opdrachtgever in Nederland met name op snelle acquisitieve groei waardoor een paraplu van verschillende losse, nog niet met elkaar geïntegreerde organisaties is opgezet. Om de positie in Nederland verder uit te bouwen moet goed gekeken worden welke product-marktcombinaties de beste kansen bieden en sterke synergiën met het huidige portfolio hebben. Verder moeten de losse organisaties van de paraplu geïntegreerd worden en moeten kennis en synergiën gebruikt worden.

 

Onze bijdrage

Samen met de opdrachtgever zijn relevante product-marktcombinaties geïdentificeerd die bij het huidige portfolio passen. Naast macrotrends van de Nederlandse zorgsector zijn de strategische karakteristieken van de relevante marktsegmenten in een externe analyse grondig in kaart gebracht. Tijdens het proces zijn bevindingen in meerdere workshops met de opdrachtgever gedeeld om een goed onderbouwd strategisch keuzeproces te faciliteren.

Begeleidend aan het strategische proces hebben onze Corporate Finance consultants een benchmark van de financiële prestatie van alle organisaties aan de hand van KPI’s uitgevoerd. Doel van de benchmark was de financiële attractiviteit van de segmenten te onderzoeken en ruimte voor verbetering binnen de organisaties te identificeren.

 

Het resultaat

Een strategisch document zal aan de groepsdirectie worden voorgelegd en dient als basis voor de investeringsbeslissingen over de verdere groei van de Nederlandse dochteronderneming.

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Caspar%20van%20der%20Geest

Caspar van der Geest 🇳🇱
Partner

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp 🇳🇱
Associate