Case

JBR helpt led-verlichting bij aanscherpen van strategisch plan

Het aangescherpte strategisch plan is gepresenteerd aan de RvC en goedgekeurd.

Auteur: Merijn Veltkamp

Opdracht

JBR is benaderd door een leverancier van industriële LED-verlichting voor ondersteuning in het challengen en aanscherpen van het strategisch plan.

 

Achtergrond

De opdrachtgever ontwikkelt, assembleert en verkoopt LED-verlichting voor de industriële omgeving en LED-groeiverlichting voor de glastuinbouw. Daarnaast biedt de opdrachtgever aanvullende service-ondersteuning aan hun klanten. Verbetering van de productiviteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden en vermindering van de CO2-voetafdruk zijn relevante kwesties voor de industrie en sterke drijfveren voor de vraag naar betere verlichtingsoplossingen.

Aan de andere kant wordt verlichting van industriële panden als laag-technische commodity beschouwd waarvoor prijs een belangrijk keuzecriterium is. Met name bij grotere panden leidt dit tot een hoge mate van prijsconcurrentie. Verder heeft de installatiebranche te maken met een tekort aan handen en wordt verlichting veelal als laag-technische nevenactiviteit gezien.

 

Probleemstelling

Voor de opdrachtgever, opgericht in 2012, zal 2021 het eerste winstgevende jaar worden. Langs verschillende verlieslatende routes is nu een winstgevend product-portfolio opgebouwd en staat de onderneming op een kantelpunt. Door een historie van substantiële investeringen verwachten de aandeelhouders dat een goed onderbouwde strategie wordt geformuleerd welke de positieve ontwikkeling verder voortzet zonder verdere investeringsbehoeftes. De belaste geschiedenis is basis voor een aanvullend vraagstuk over de meerwaarde van een doorgroei met de huidige aandeelhouders ten opzichte van strategische of financiële desinvestering.

 

Onze bijdrage

Initieel zijn bestaande documenten en inzichten met de opdrachtgever besproken en is er een gestructureerd beeld gecreëerd van de strategie die de opdrachtgever voor ogen had en het verrichte werk om tot deze visie te komen. Vervolgens zijn aanvullende onderwerpen onderzocht om de bestaande visie te verifiëren. Waar nodig is de visie aangescherpt. Ontbrekende aspecten van toepasbare strategische raamwerken zijn beantwoord om zekerheid te geven dat de opdrachtgever een waardeverhogende keuze maakt.

Naast het strategische keuzeproces van de opdrachtgever zo inzichtelijk mogelijk te maken, heeft de opdrachtgever aanvullende inzichten gewonnen in de markt- dynamieken en marktsegmentaties.

 

Het resultaat

Het aangescherpte strategisch plan is gepresenteerd aan de RvC en goedgekeurd en wordt in de komende jaren geïmplementeerd.

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate