JBR M&A transactie

Allerzorg Kraamzorg B.V.

JBR trad op als M&A adviseur voor Allerzorg Kraamzorg B.V..

Het dealteam van JBR Corporate Finance bestaat uit:
Caspar van der Geest en Thomas van Amerongen.

De Waarden Groep zet kraamzorgactiviteiten Allerzorg voort

Kraamzorg de Waarden neemt Allerzorg Kraamzorg over, een onderdeel van onder meer de thuiszorg die Allerzorg levert. “Om in de toekomst uitstekende kraamzorg te blijven verzorgen en voor kraamverzorgenden een zeer aantrekkelijke werkgever te blijven, kiest Allerzorg ervoor om haar kraamzorgorganisatie over te dragen aan De Waarden”, aldus Allerzorg.

Feiten en cijfers

Allerzorg Kraamzorg B.V.

Allerzorg Kraamzorg B.V. is een dochteronderneming van Allerzorg B.V. die kraamzorg verleent binnen Nederland.

  • Allerzorg Kraamzorg B.V. brengt haar professionele kraamverzorgenden tot aan de deur van hun cliënten, om ouders die in verwachting zijn en/of al een pasgeboren kind hebben, te helpen
  • Het personeel van Allerzorg Kraamzorg B.V. is zeer gespecialiseerd in het helpen van ouders bij de binding met hun pasgeboren kind, het verminderen van stress voor de ouders en het begeleiden van de ouders JBR heeft de aandeelhouders van Allerzorg Kraamzorg B.V. bijgestaan tijdens de laatste onderhandelingen over het verkoopproces.
  • De juridisch adviseur van Allerzorg B.V. was Kennedy Van Der Laan

 

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep

Stichting Kraamzorg de Waarden Groep biedt kraamzorg in meerdere regio’s in het westen van Nederland.

  • Stichting Kraamzorg de Waarden Groep breidt haar activiteiten in Nederland uit met de aankoop van activa van Allerzrorg B.V. en wil met deze activiteiten groei faciliteren
  • Voor Allerzorg B.V. was het belangrijk om een koper te vinden, die over de benodigde expertise beschikt en de continuïteit naar de nieuwe en aanstaande ouders in Nederland kan garanderen
  • Met ruim 25 jaar ervaring in de kraamzorg toont Stichting Kraamzorg de Waarden Groep zich de juiste inkoper om continuïteit te bieden aan haar medewerkers en klanten
  • Stichting Kraamzorg de Waarden Groep werd bijgestaan door de juridisch adviseur HVG Law

7 december 2020

Persbericht

Kraamzorg de Waarden neemt Allerzorg Kraamzorg over, een onderdeel van onder meer de thuiszorg die Allerzorg levert.

“Om in de toekomst uitstekende kraamzorg te blijven verzorgen en voor kraamverzorgenden een zeer aantrekkelijke werkgever te blijven, kiest Allerzorg ervoor om haar kraamzorgorganisatie over te dragen aan De Waarden”, aldus Allerzorg. De Waarden is een organisatie die al ruim 25 jaar kraamzorg levert in een groot deel van Nederland.

“Met deze overname kan De Waarden de prachtige kraamzorg van Allerzorg met volledige aandacht faciliteren en laten bloeien”, aldus Allerzorg. Onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa is de verwachting dat de overname per 15 december plaats zal vinden.

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Caspar%20van%20der%20Geest

Caspar van der Geest
Partner

http://Thomas%20van%20Amerongen

Thomas van Amerongen
Senior Consultant Corporate Finance