JBR M&A transactie

Infofolio - DDi en 4insurance

JBR trad op als M&A adviseur voor Infofolio

Het dealteam van JBR Corporate Finance bestaat uit:
Caspar van der Geest, Rocher Hulst en Niklas Kaiser.

JBR begeleidt data science bedrijf Infofolio bij verkoop aan DDi en 4insurance

DDi en 4insurance hebben Infofolio overgenomen. Infofolio beschikt over uitgebreide en hoogwaardige data op het gebied van vastgoed in Nederland. Voor schadeverzekeraars, gevolmachtigd agenten, serviceproviders en vergelijkers levert zij actuele herbouw- en inboedelwaarden voor woningen, zakelijke panden en VvE’s gebaseerd op objectieve econometrische modellen.

Infofolio, DDi en 4insurance vormen samen een nieuwe data- en software groep, die zich volledig richt op de verzekeringsmarkt. De groep gaat binnen alle kerndomeinen software en services leveren die bijdragen aan een versnelde én betere afwikkeling van belangrijke verzekeringsprocessen.

Het team van JBR heeft de twee oprichters / verkopers als M&A adviseur bijgestaan met de organisatie en executie van het gehele verkoopproces. Oprichters Michiel Jellema en Arnold Steinfort: “Met de succesvolle verkoop heeft Infofolio een nieuwe thuishaven gekregen binnen een groep van complementaire bedrijven. Het stelt Infofolio in staat haar leidende positie in de verzekeringsmarkt ten volste te benutten en tegelijkertijd is de continuïteit van dienstverlening aan klanten geborgd. Bovendien kan Infofolio nieuwe groeikansen aangrijpen bij het verrijken van data en modellen alsmede bij het ontginnen van nieuwe marktsegmenten. Het JBR team heeft ons op prettige en professionele wijze door het gehele proces geleid en wij zijn trots op dit mooie bereikte resultaat.”

Feiten en cijfers

Infofolio

Infofolio biedt innovatieve data-oplossingen voor de schadeverzekeringssector en is eigenaar van een van de meest geavanceerde realvastgoed- en vastgoedrisicodataplatforms binnen Nederland

  • Opgericht in 2007, Infofolio is in staat om nauwkeurige en actuele herbouwwaarden en inboedelwaarden te berekenen van alle woningen en het grootste deel van de niet-residentiële objecten in Nederland
  • De waarden, die worden berekend op basis van geavanceerde econometrische modellen, begeleiden de verzekeringssector in de offerteproces en vereenvoudigt de workflow in het hele werkwijze
  • De aandeelhouders van Infofolio behouden de adviserende rollen binnen Infofolio
  • JBR heeft Infofolio geassisteerd als M&A adviseur gedurende de gehele verkoop proces met een gerichte marktbenadering

DDi en 4Insurance

DDi en 4Insurance hebben een nieuwe data- en softwaregroep gevormd die zich richt op verschillende aspecten binnen de verzekeringsmarkt.

  • 4insurance biedt frontoffice-applicaties aan haar klanten, wat het in kaart brengen van klanten, het offerteproces en andere inzichten toegankelijker maakt
  • Infofolio past goed binnen hun groeistrategie en de combinatie van de bedrijven biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen en uitbreiding van het dienstenportfolio

12 oktober 2022

Persbericht

Een heugelijk moment om te vieren met elkaar. Vanaf deze week maken we onderdeel uit van de groep DDi en 4insurance. Recent hebben beide bedrijven hun krachten gebundeld om hun slagkracht om verder te innoveren te vergroten. Iedereen bij Infofolio is er trots op dat we deze stap zetten.

We zijn allen bekende datascience- en IT-dienstverleners in de verzekeringsmarkt. Binnen alle kerndomeinen (advies, acceptatie, administratie, schade en finance) van het verzekerings- en intermediairbedrijf leveren wij met elkaar oplossingen die bijdragen aan versnelde en betere afwikkeling van diverse verzekeringsprocessen. Samen bedienen wij met onze oplossingen een groot deel van de intermediair en verzekeringsbedrijven.

De dienstverlening van Infofolio, 4insurance en DDi gaat ongewijzigd door. Tegelijkertijd zien we volop kansen en mogelijkheden nieuwe oplossingen te realiseren voor het intermediair en verzekeringsbedrijf. Niet alleen vanuit onze eigen proposities blijven we werken aan innovaties en nieuwe mogelijkheden. We hebben voor onszelf een duidelijke route uitgestippeld waarbij groei en innovatie centraal staat. 

Met een focus op samenwerking in de gehele keten. Integraties op de infrastructuur bij verzekeraars, volmachten en het intermediairbedrijf is een belangrijk uitgangspunt bij onze verdere groei- en ontwikkelplannen.

Een bijzonder mooie, nieuwe stap met veel perspectief voor al onze (nieuwe) klanten, die door alle medewerkers bij Infofolio met groot enthousiasme is verwelkomd. Samen met onze nieuwe collegae van DDi en 4Insurance gaan we vol energie aan de slag en kijken we graag uit naar een succesvolle voortzetting en vooral uitbreiding van onze samenwerking met elkaar!

Neem persoonlijk contact op met het dealteam

http://Caspar%20van%20der%20Geest

Caspar van der Geest
Partner

http://Rocher%20Hulst

Rocher Hulst
Principal

http://Niklas%20Kaiser

Niklas Kaiser
Consultant Corporate Finance