Case

Commercial due diligence voor investeringsbeslissing

JBR is door Smile Invest benaderd om voorafgaand aan het besluit tot het acquireren van een meerderheidsbelang in FMTC een commercial due diligence (CDD) uit te voeren.

Auteur: Merijn Veltkamp
Een feloranje reddingsboot met drie man aan boord. Een van de mannen gooit een reddingsboei in het water.

Opdracht

JBR is door Smile Invest benaderd om voorafgaand aan het besluit tot het acquireren van een meerderheidsbelang in FMTC een commercial due diligence (CDD) uit te voeren.
Het advies van JBR betrof het gedetailleerd valideren van de onderliggende drivers in het informatiememorandum en het onderzoeken van het toekomstperspectief van de onderneming.

Achtergrond

Smile Invest is een Europese investeringsmaatschappij, opgericht in 2017, met een focus op bedrijven met hun hoofdkantoor in de Benelux. Smile Invest richt zich op bedrijven die inspelen op verschillende kernthema’s, waaronder duurzaamheid en digitalisering.
FMTC is een markt leidende speler op het gebied van gecertificeerde veiligheidstrainingen voor professionals in de on- en offshore windindustrie, olie & gas en maritieme industrie.

 

Probleemstelling

Voor het nemen van een investeringsbeslissing in FMTC was het voor Smile Invest belangrijk om verschillende onderzoeken, waaronder een CDD, uit te laten voeren door diverse externe partijen. Op deze manier was Smile Invest in staat om de waarde van de onderneming te bepalen, onderliggende drivers te toetsen en een afgewogen investeringsbeslissing te nemen.

 

Onze bijdrage

Door middel van een gedegen interne- en externe analyse, uitgebreide interviews en financiële toets heeft JBR het opgestelde informatiememorandum gevalideerd. Daarnaast zijn op basis van historische data en marktkennis een aantal groeimogelijkheden geschetst.

 

Het resultaat

JBR heeft een goed onderbouwd CDD-rapport opgeleverd waarbij is gekeken naar de diverse eindmarkten, de markt voor trainingscertificaten en het concurrentieveld. Ook is het opgestelde businessplan getoetst en zijn er verschillende aanbevelingen geformuleerd.

Met dit CDD-rapport heeft Smile Invest een afgewogen investeringsbeslissing kunnen nemen.

 

 

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate

http://Alexander%20Rutten

Alexander Rutten
Business Analyst