Whitepaper

Fusies en overnames in de gezondheidszorg

De toegenomen aandacht voor de gezondheidszorg heeft ook geleid tot een toegenomen M&A dynamiek.

Bekijk de JBR Zorgsamenwerkingsmonitor 2024, het meest complete overzicht van fusies en overnames/participaties in de Nederlandse zorgsector.

Zorgmonitor 2024 – Rapport van fusies en overnames in de gezondheidszorg

De JBR Zorgmonitor 2024 bevat het meest complete overzicht van fusies en overnames / participaties in de Nederlandse zorgsector.

Dit rapport geeft inzicht in 901 Nederlandse zorg transacties gedurende de periode 2019-2023.

Alle overnames die in de periode 2019-2023 bij de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zijn gemeld staan erin. Vervolgens hebben we uitgezocht welke partij er uiteindelijk achter de transactie zit. In zo’n 350 gevallen (de helft) gaat het om private-equity.

Door subsegmenten toe te voegen en op aanvullende criteria te scoren, biedt dit overzicht meer inzage (tot op iedere individuele transactie) dan andere overzichten en publicaties.

Sinds 2010 houdt JBR nauwgezet de resultaten bij en verstrekt deze aan zorginstellingen, bestuurders, toezichthouders en medewerkers uit de zorgsector.

 

 

85% van de transacties in 2023 werd gedreven door privaat kapitaal, met een afname in het aandeel van private equity en een toename van andere private investeerders.

Het aandeel private equity is na 2022 verder afgenomen en het aandeel privaat overig neemt verder toe. In de zorgmonitor 2023 werd verwacht dat zowel private equity als privaat overig de Nederlandse zorg-transactiemarkt verder zouden gaan domineren, maar het zijn nu vooral de overige private investeerders (veelal strategen) die domineren.

Alternatieve samenwerkingsvormen zijn in opkomst en vormen steeds meer een tegenhanger van de platformbedrijven van private equity partijen; dit zijn veelal strategische samenwerkingen die vallen onder privaat overig. Enkele voorbeelden komen in de rapportage aan de orde.

 

 

Heeft u vragen over:

Samenwerkingen, fusies of overnames die bij uw organisatie spelen of kunnen gaan spelen, zoals;

  • uitbreiding of inkrimping van uw portfolio aan activiteiten in de zorgsector;
  • een complete lijst van alle geanalyseerde zorgtransacties;
  • advieswerkzaamheden van JBR in de zorgsector en wat JBR voor u kan betekenen;

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Caspar%20van%20der%20Geest

Caspar van der Geest
Partner

http://Thomas%20van%20Amerongen

Thomas van Amerongen
Senior Consultant Corporate Finance

http://Suut%20Tang

Suut Tang
Consultant Corporate Finance