Interview met consultancy.nl

Invloed van private equity in de Nederlandse zorg neemt verder toe

Het is de afgelopen jaren een terugkerend thema: het oprukken van private equity in de zorg. JBR heeft dit in zijn zorgmonitor nader onderzocht. Ruim de helft van de recente acquisities komt op het conto van private equity.

Ondanks de economische onzekerheid is het aantal overnames en fusies in de zorgsector het afgelopen jaar op een hoog niveau gebleven. Vooral met dank aan financiële investeerders, blijkt uit onderzoek van consultancykantoor JBR.

Voor zijn analyse heeft JBR alle transacties in kaart gebracht die zijn goedgekeurd en gepubliceerd door de NZa. Uit de analyse komt naar voren dat na een krimp in het aantal zorgtransacties in 2020 (veroorzaakt door de Covid-19-pandemie), het aantal transacties de afgelopen twee jaar uitkwam op meer dan 175 per jaar – meer dan het langetermijngemiddelde van 167 transacties per jaar.

De verhouding tussen cure- en care-transacties is ten opzichte van vorig jaar grofweg gelijk gebleven, waarbij mondzorg net als vorig jaar het grootste segment is gebleven binnen de zorg, gevolgd door de medische en specialistische zorg.

 

Overzicht van zorgtransacties over de periode 2019-2022

Private equity

Het is de afgelopen jaren een terugkerend thema: het oprukken van private equity in de zorg. JBR heeft dit in zijn zorgmonitor nader onderzocht. Ruim de helft van de recente acquisities komt op het conto van private equity. Dat was vorig jaar ook al het geval.

Als het mondzorgsegment uit de dataset wordt gehaald, ontstaat echter een iets ander beeld. Het aandeel private equity is binnen dit segment zo hoog, dat de mondzorg het totaalpercentage in de gehele zorgsector met 12 procentpunten opkrikt. Oftewel: zonder de mondzorg is het aandeel private equity in het aantal zorgtransacties ‘slechts’ 46%.

Maar ook in de andere segmenten is private equity duidelijk in opkomst: vier jaar geleden was private equity nog betrokken bij minder dan een derde (29%) van de transacties, dit jaar gaat het dus al richting de helft.

Deze toename komt met name voort uit de segmenten medisch-specialistische zorg, paramedische zorg, eerstelijnszorg en langdurige zorg.

 

Aandeel private equity, privaat overig en publiek

 

Het bekendste voorbeeld is het Zweedse Nordic Capital, met portefeuillebedrijven als Top Mondzorg (Dental Clinics), Equipe en Eyescan. Daarna is het Nederlandse HC Partners (voorheen Harbour Capital Partners) de meest actieve investeerder in de segmenten. De participatiemaatschappij is voornamelijk actief binnen het fysiotherapie- en mondzorgsegment, middels de platformen Fysio Groep Nederland (FGN) en De Tandartsengroep.

Caspar van der Geest, partner bij JBR, verwacht dat private equity – ondanks de licht afkoelende dealmarkt – in deze segmenten actief zal blijven. “We voorzien verdere consolidatie in de medisch- specialistische zorg, de huisartsenzorg en langdurige zorg. Daarnaast zal de trend van consolidatie in de mondzorg en paramedische zorg aanhouden.”

Private equity-firma’s hanteren veelal een strategie waarin ze kleinere praktijken opkopen en deze vanuit een buy-and-build-strategie samenvoegen om zo grotere ketens te creëren die efficiënter kunnen opereren. Een grotere omvang betekent vaak ook betere toegang tot kapitaal, hetgeen tot uitdrukking kan komen in een hogere prijsstelling voor de onderneming (bekend als de multiple arbitrage).

 

De meest actieve investeringsmaatschappijen in de Nederlandse zorgmarkt

 

Investeerders zijn vooral aangetrokken door de zorgsector vanwege de almaar stijgende behoefte aan zorg, als gevolg van de vergrijzing en de relatieve veiligheid van zorginvesteren (de sector is redelijk recessiebestendig). Daarnaast zien ze kansen om de sector te professionaliseren, onder andere door digitalisering en de invoering van technologie.

De groeiende interesse van private equity in de zorgsector is een trend die ook wereldwijd zichtbaar is. Uit een recent onderzoek van Bain & Company kwam naar voren dat investeringsmaatschappijen vorig jaar bijna $90 miljard in de sector staken. Daarmee is 2022 op uitschieter 2021 na het drukste overnamejaar ooit.

En het einde is nog niet in zicht, zegt Van der Geest. “Ik zie dit nog jaren doorgaan, we zitten er nu middenin. Er gaat bij de zelfstandige klinieken en laboratoria bijvoorbeeld nog een enorme consolidatie plaatsvinden. En veel praktijkhoudende huisartsen gaan met pensioen, kunnen geen opvolger vinden en zullen dus (noodgedwongen) kiezen voor verkoop aan een keten.”

 

 

Lees het ook artikel in het Financiële Dagblad: Private equity koopt honderden zorgaanbieders, tijd voor meer (toe)zicht?

 

 

Bron: Consultancy.nl

Heeft u vragen over:

Samenwerkingen, fusies of overnames die bij uw organisatie spelen of kunnen gaan spelen, zoals;

  • uitbreiding of inkrimping van uw portfolio aan activiteiten in de zorgsector;
  • een complete lijst van alle geanalyseerde zorgtransacties;
  • advieswerkzaamheden van JBR in de zorgsector en wat JBR voor u kan betekenen;

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Caspar%20van%20der%20Geest

Caspar van der Geest
Partner

http://Thomas%20van%20Amerongen

Thomas van Amerongen
Senior Consultant Corporate Finance

http://Suut%20Tang

Suut Tang
Consultant Corporate Finance

http://Merijn%20Veltkamp

Merijn Veltkamp
Associate

http://Lisan%20Hutten

Lisan Hutten
Business Analyst

http://Melvin%20Zandstra

Melvin Zandstra
Consultant Corporate Finance

http://Boudewijn%20van%20der%20Hart

Boudewijn van der Hart
Business Analyst

http://Sten%20Welboren

StenWelboren
Business Analyst

http://Jelmer%20Haites

Jelmer Haites
Business Analyst