Interview

De transitie naar natuurvriendelijke landbouw met Aardpeer

Voor veel boeren zijn de huidige prijzen te hoog van landbouwgrond; de opbrengsten staan niet in verhouding tot de waarde van de grond. Om innovatieve boeren tegemoet te komen met de wens voor natuurvriendelijke landbouwgrond, is het collectief Aardpeer opgericht.

Auteur: Kees van Biert
  • Founding en Associate Partner
  • LinkedIn

Innovatieve boeren met de wens voor natuurvriendelijke landbouwgrond

Voedzaam en lekker eten begint met een gezonde bodem. Helaas staat dit onder druk door intensieve bewerking, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Het aantal insecten en boerenlandvogels nam de laatste decennia zienderogen af.

Voor veel boeren zijn de huidige prijzen te hoog van landbouwgrond; de opbrengsten staan niet in verhouding tot de waarde van de grond. Om innovatieve boeren tegemoet te komen met de wens voor natuurvriendelijke landbouwgrond, is het collectief Aardpeer opgericht.

Aardpeer verbindt boeren en burgers. Ze brengen bodem en biodiversiteit in balans. Ze hebben als doel om op de lange termijn een derde van de Nederlandse landbouwgrond te herstellen. En om ervoor te zorgen dat ze uitgroeien tot een collectief van gelijkgestemden, gedreven door een gezamenlijk streven: het creëren van een natuurvriendelijk landbouw- en voedselsysteem.

Aardpeer is een initiatief van:

 

 

Kees van Biert is betrokken bij Aardpeer als voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting BD Grondbeheer.Kees legt uit hoe je kunt bijdragen aan de transitie naar natuurvriendelijke landbouw:

Hoe ben je hierbij betrokken geraakt?

“Mijn vader was boer. Door mijn achtergrond ken ik de dilemma’s van veel boeren, daarom ben ik al 8 jaar voorzitter van Stichting BD Grondbeheer.

De landbouwgrond die Stichting BD Grondbeheer aankoopt, wordt verpacht tegen een pachtprijs, die het in staat stelt de aarde niet uit te putten. Dit geeft boeren met idealen de ruimte om goed te zorgen voor de bodem en de biodiversiteit. Bovendien gaat het hier om langdurige verpachting; dat is duurzamer dan grond die voor een paar jaar of zelfs maar voor één jaar wordt verpacht. Het biedt de pachter zekerheid op de lange termijn, zodat hij of zij kan investeren in een duurzamere bedrijfsvoering.

Elk bedrijf committeert zich aan het zorgvuldig beheren van de grond middels een plan, dat vervolgens wordt getoetst door Aardpeer.

Hoe kan Aardpeer dit financieren?

“Om dat ‘vrije geld’ te genereren, heeft Stichting BD Grondbeheer binnen Aardpeer een obligatielening van 15 miljoen euro uitgegeven. Met de opbrengsten koopt BD Grondbeheer grond, waar zij de eigenaar van blijft, maar die ze langjarig en tegen reële pachtprijs beschikbaar stelt aan natuurvriendelijke boeren. De ‘samen voor grond’ obligaties kosten 500 euro per stuk en hebben een looptijd van 5 of 10 jaar. Ze leveren een bescheiden rente van 0,7 en 1,2 procent op, maar het rendement op onze natuur en gezond voedsel is aanzienlijk.

Inmiddels is er ruim 7,2 miljoen euro opgehaald. Met het opgehaalde geld wordt landbouwgrond aangekocht voor vijf ondernemers en voedselinitiatieven die aan de criteria van Aardpeer voldoen.

Wat is de rol van JBR?

“Bij de inrichting van het financieringsmodel is ook gebruik gemaakt van de kennis van JBR. Dat is een mooie kruisbestuiving van corporate finance en de gezamenlijke liefde voor een duurzame wereld. JBR heeft ook geparticipeerd in Aardpeer met een obligatiepakket.”

 

 

Neem persoonlijk contact op met mij

http://Kees%20van%20Biert

Kees van Biert
Founding en Associate Partner