Interview

Bij JBR houden we van een uitdaging

Bij adviesbureau JBR werken corporate finance-adviseurs, strategen en researchers nauw samen in projectteams. Die werkwijze wordt door klanten zeer gewaardeerd.

‘Door een laag dieper te graven, kunnen wij echt waarde toevoegen.’

Senior consultants corporate finance Gustian van der Linde en Alexan­der Beyleveldt en business analist Niklas Kaiser maken een opgeruimde indruk. Tijdens het gesprek in het statige kantoorpand in het centrum van Zeist wordt regelmatig gelachen. Het tekent de informele werksfeer bij het onafhankelijke adviesbureau voor strategie, corporate fi­nance en herstructurering.

Van der Linde en Beyleveldt maakten een bewuste keuze voor JBR, na eerder gewerkt te hebben in respectievelijk debt advisory bij Orchard Finance en financial due diligence bij RSM. Kaiser begon bij JBR direct na het afronden van zijn studie strategic management. Alledrie vertellen ze enthousiast over hun werk bij JBR.

 

Geen typische deals

JBR adviseert en begeleidt bedrijven in sectoren waar de belangen groot zijn – maritiem & offshore, energie, industrie, gezondheidszorg, food & agri en IT. Het gaat om ondernemingen met een waarde van twintig tot honderden miljoenen euro’s. ‘Het zijn geen typische deals die hierbinnen komen’, zegt Beyleveldt. ‘Het is vaak complex, met naast een financi­ële ook een strategische kant. Regelmatig pakken opdrachten anders uit, bijvoor­beeld omdat een waardering verandert in een verkoopopdracht.’

 

Van der Linde: ‘De strategietak is bij ons sterk geïntegreerd, dat is vrij uniek. Het kan zijn dat een klant met een strate­gievraagstuk zit en daaruit een verkoop- of koopmandaat voortkomt. Maar het is ook voorgekomen dat wij een klant die met een verkoopopdracht bij ons kwam, advi­seerde om eerst door te groeien, waarna we zelfs nog enkele acquisities voor hem hebben gedaan.’ Klanten waarderen de efficiënte en flexibele manier waarop bin­nen teams van JBR wordt samengewerkt, denkt Van der Linde. ‘Bij een groot kan­toor wisselen de leden van een team nogal eens, maar bij ons is iedereen er van het begin tot het eind bij.’

 

Kennis delen

Intern hecht JBR veel waarde aan het de­len van kennis. JBR-medewerkers geven regelmatig presentaties en trainingen aan elkaar. Kaiser: ‘Omdat we een klein kantoor zijn, wordt jouw inbreng tijdens zo’n bijeenkomst echt gehoord en gewaar­deerd. En doordat die trainingen intern zijn, kunnen we de besproken thema’s op­hangen aan casussen waar we aan werken, dat maakt het extra interessant.’

Nieuwe medewerkers krijgen een men­tor toegewezen die ze wegwijs maakt bin­nen de organisatie. Met je mentor maak je een plan voor je eerste 100 dagen en aan het eind voer je samen een evaluatiege­sprek. Dat werkt heel goed, vindt Van der Linde. ‘Ik startte tegelijk met drie ande­re nieuwe collega’s en voor ons werd een aantal wekenlang iedere vrijdagmiddag een bootcamptraining georganiseerd. Dat was een leuke manier om snel ingewerkt te raken.’

Gustian van der Linde, Alexander Beyleveldt en Niklas Kaiser

Gustian van der Linde, Alexander Beyleveldt en Niklas Kaiser

‘Omdat we een klein kantoor zijn, wordt jouw inbreng echt gehoord en gewaardeerd’

 

Steile leercurve

Dat de sfeer onderling goed is bij JBR, kan eigenlijk niet anders, want sollicitatiepro­cedures zijn hier een ‘team effort’. Beyle­veldt: ‘Het eerste kennismakingsgesprek voer je niet met een partner, maar met één van de consultants. Dan kun je met­een vragen hoe een werkdag bij ons eruit ziet. Ook het tweede gesprek is met een consultant. Pas het laatste gesprek voer je met een van de partners, maar dan heb je eigenlijk al de goedkeuring van het team.’

De leercurve van nieuwe medewerkers bij JBR is steil, vindt Kaiser. ‘Als nieuwe medewerker draai je vanaf de allereerste dag al mee aan projecten en word je actief betrokken bij gesprekken. Je bent met­een onderdeel van een team. De collega’s letten erop dat je voldoende uitdagingen hebt en veel nieuwe dingen meemaakt.’ Van der Linde: ‘Voor mij als zij-instromer geldt hetzelfde. Het is een steile leercurve, maar je kunt altijd aan de bel trekken. As­sertiviteit wordt hier beloond, er is altijd iemand op kantoor die je wil helpen. Die manier van samenwerken spreekt mij erg aan.’

 

Dieper graven

De geïntegreerde werkwijze van JBR be­tekent dat in projectteams naast corpo­rate finance en strategie ook regelmatig iemand van het researchteam betrokken is. Als JBR kennis over een niche of be­paalde regio niet zelf in huis heeft, worden externe industry experts uit hun netwerk betrokken die vanuit de praktijk kunnen vertellen over recente ontwikkelingen. ‘We zullen marktrapporten altijd verifië­ren met ons eigen onderzoek’, vertelt Kai­ser. ‘Door een laag dieper te graven, kun­nen wij echt waarde toevoegen.’

Dat de combinatie van sectorkennis en een efficiënt werkend team op waar­de geschat wordt, blijkt uit de jarenlange relaties die JBR met veel klanten heeft opgebouwd. Van der Linde: ‘Recent verte­genwoordigden wij bij een overname in de maritieme sector de verkopende partij. De koper in dit traject, een investeerder, was zo onder de indruk dat hij ons sindsdien twee keer als ‘buy-side’ adviseur heeft in­gehuurd voor nieuwe acquisities.’

Dankzij Global M&A Partners (GMAP), een internationaal netwerk van corpo­rate finance-adviesbureaus waar JBR de Benelux-partner is, wordt het werkveld van JBR steeds internationaler. Via het GMAP-netwerk wordt actief samenge­werkt met partners in onder meer Peru, Argentinië en Brazilië. Het betekent dat medewerkers van JBR regelmatig op reis gaan. Zo stapt Beyleveldt binnenkort weer op het vliegtuig naar Zuid-Amerika, ver­telt hij. Saai is het werk bij JBR in ieder geval nooit, complex soms wel. Maar in Zeist houden ze van een uitdaging.

Bron: Brookz 500, december 2022

 

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Alexander%20Beyleveldt

Alexander Beyleveldt
Senior Consultant Corporate Finance

http://Niklas%20Kaiser

Niklas Kaiser
Consultant Corporate Finance